Slovensko a Maďarsko spoja dva nové cestné mosty cez Ipeľ

27.2.2012

BRATISLAVA 27. februára (WEBNOVINY) – Medzi Slovenskom a Maďarskom postavia dva nové cestné mosty cez rieku Ipeľ.

Medzivládne dohody o výstavbe mostov a spojovacích ciest na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba v okrese Nové Zámky a Ipolydamásd a medzi obcami Pastovce v okrese Levice a Vámosmikola podpísali v pondelok v Bratislave minister dopravy Ján Figeľ (KDH) a štátny tajomník maďarského ministerstva národného rozvoja Pál Volner. Mosty budú určené pre cestnú osobnú a nákladnú dopravu do 12 ton. Obaja podpísali aj medzivládnu dohodu o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu.

„Na základe tohto podpisu budú môcť pokročiť nielen schvaľovacie procesy, ale Slovensko a Maďarsko budú môcť využiť financie z Európskeho rozvojového fondu na výstavbu obidvoch dôležitých mostov,“ povedal Figeľ na následnom brífingu. Vybudovanie mostov podľa neho pomôže na slovenskej strane doprave, turizmu aj zamestnanosti.

Minister predpokladá, že po schválení administratívnych procesov by mohli byť oba mosty postavené v roku 2013. „Sme schopní zrealizovať tieto stavby využijúc európske fondy. Dúfame, že za krátky čas sa nám podarí odovzdať tieto mosty,“ uviedol Volner s tým, že spolupráca v doprave funguje bezchybne.

Výstavba každého z oboch mostov bude stáť vyše 5 mil. eur a spolufinancovaná bude z európskych peňazí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenska a Maďarska na roky 2007 až 2013. Zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja budú mať na financovaní mostov podiel 85 %, štátne rozpočty oboch krajín 10 % a spoluúčasť regiónov, na slovenskej strane Nitrianskeho samosprávneho kraja, dosiahne zvyšných 5 %.

Celkové náklady na stavbu mosta medzi Chľabou a Ipolydamásdom v dĺžke 106 metrov a spojovacej cesty tvoria 5,175 mil. eur. Pôvodný most zničili ľadové kryhy v roku 2000. Z uvedenej sumy na Slovensko pripadá 1,941 mil. eur a na Maďarsko 3,234 mil. eur. ERDF prispeje na financovanie podielu Slovenska sumou takmer 1,65 mil. eur, spolufinancovanie štátneho rozpočtu dosiahne 194,1 tis. eur a Nitriansky kraj zaplatí 97,1 tis. eur.

Výstavba 92 metrov dlhého mosta a spojovacej cesty medzi obcami Pastovce a Vámosmikola má stáť spolu 5,098 mil. eur, pričom podiel Slovenska je 1,552 mil. eur a Maďarska 3,546 mil. eur. ERDF v tomto prípade pre slovenskú časť projektu zaplatí 1,319 mil. eur, štátny rozpočet prispeje sumou 155,2 tis. eur a Nitriansky kraj poskytne 77,6 tis. eur.

Za jeden a pol roka obe krajiny uzavreli v rezorte dopravy sedem dohôd a pripravujú sa ďalšie tri. Jednou z nich bude podľa Figeľa dohoda o výstavbe nového mosta cez Dunaj medzi Komárnom a Komáromom. „Diplomatickou cestou sme odovzdali Maďarsku podklady pre dohodu o rekonštrukcii ďalšieho ipeľského mosta,“ uviedol minister dopravy s tým, že pôjde o stavbu mosta medzi Slovenskými Ďarmotami a maďarským Balassagyarmatom.

Slovensko a Maďarsko chcú pripraviť aj novú dohodu o spolupráci v železničnej doprave. Experti rokujú v pondelok v Budapešti o logistickej spolupráci medzi Čiernou nad Tisou a Záhonyom. „V piatok bude rokovanie o novej medzištátnej dohode o spolupráci v železničnej doprave. Je viacero podnetov na obnovenie tratí alebo ich otváranie napríklad pre železničnú nákladnú dopravu medzi Lučencom a Ipolytárnocom alebo o obnovenie trate Šahy – Drégelypálank,“ dodal Figeľ. Za dôležité označil uvažované zaradenie spojenia Bratislava – Štúrovo – Ostrihom – Budapešť do Transeurópskeho dopravného železničného koridoru TEN-T.

Vláda SR súhlasila s uzavretím oboch spomínaných dohôd o výstavbe mostov 22. februára. Obe zmluvné strany požiadali Európsku komisiu o poskytnutie finančného príspevku na stavbu oboch cestných mostov 30. septembra 2009. V súčasnosti sú projekty vo fáze získavania stavebného povolenia, ktoré je podmienené podpisom oboch medzivládnych dohôd o výstavbe mostov nad riekou Ipeľ.

Z pôvodných 47 mostov cez Ipeľ koncom minulého roka odovzdali most medzi obcami Trenč, časť Rároš a Nógrádszakál, časť Rárospuszta a 24. februára tohto roka otvorili most medzi obcami Kováčovce, časť Peťov a Szécsény. Obe obce na slovenskej strane sú v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktorý bol ich spoluinvestorom. Druhý z mostov nesie meno podľa iniciátorky Občianskeho združenia pre obnovu ipeľských mostov Katalin Molnár. Tieto mosty boli obnovené na základe dohôd medzi SR a Maďarskom podpísaných 16. novembra 2007 v Štúrove.