Spoločnosť Bank Pro Soft je pripravená k spolupráci

5.4.2012

BRATISLAVA 5. apríla (WBN/PR) – Dohoda, ktorá vyplynula zo stretnutia, má viesť k riešeniu bezproblémového fungovania daňovej správy. Programom stredajšieho stretnutia v Bratislave, ktorého sa zúčastnili zástupcovia Finančnej správy Slovenskej republiky (FS SR) a dodávatelia, bolo dohodnúť sa na ďalšom postupe pri integrácii Informačných systémov Finančnej správy a ich častí.

V produkčnom prostredí Informačných systémov Finančnej správy sú v súčasnosti nasadené a overené moderné moduly vytvorené v rámci IS KONS, ktoré je potrebné a je aj vôla ich stabilizovať a zefektívniť.

„Sme pripravení k pokračujúcej aj ďalšej spolupráci s Finančnou správou.“, povedal po stretnutí Ing. Pavol Seres, generálny riaditeľ spoločnosti Bank Pro Soft, ktorá je jedným z hlavných subdodávateľov technickej asistencie KONS budovaného Finančnou správou. P. Seres zástupcov Finančnej správy Slovenskej republiky uistil, že spoločnosť Bank Pro Soft garantuje svoju ústretovosť, podporu a súčinnosť pri integrácii Informačných systémov Finančnej správy a ich časti podľa požiadaviek Finančnej správy Slovenskej republiky, v rámci vytvorených podmienok a za účelom maximálnej efektivnosti a účelnosti vynaložených prostriedkov.