Spoločnosť Prefa Sučany napokon skončí v konkurze

23.5.2013

BRATISLAVA 23. mája (WEBNOVINY) – Spoločnosť Prefa Sučany aj napriek úsiliu z posledných mesiacov končí v konkurze. Výrobcovi prefabrikátov sa totiž nepodarilo vyhnúť krachu ani po rok trvajúcom reštrukturalizačnom konaní.

Súd totiž zamietol reštrukturalizačný plán schválený veriteľským výborom Prefy ešte v novembri minulého roka a napokon nevyhovel ani odvolaniu voči tomuto zamietnutiu.

Ako vyplýva z informácií uverejnených v Obchodnom vestníku, výsledkom tohto procesu je rozhodnutie žilinského okresného súdu zo 17. mája tohto roka, ktorým reštrukturalizačné konanie definitívne zastavil. Následne začal voči Prefe Sučany konkurzné konanie a vyhlásil aj samotný konkurz. Veritelia spoločnosti tak majú prihlasovať svoje pohľadávky do 45 dní.

Prefa Sučany vstúpila do reštrukturalizačného konania 17. apríla minulého roku. Súd povolil reštrukturalizáciu 23. mája. Podľa spoločnosti bolo toto konanie vyvolané nepriaznivou situáciou v oblasti likvidity a plnenia splatných záväzkov. Reštrukturalizačné konanie tak trvalo väčšinu vlaňajška, kedy spoločnosť vykonávala všetky právne úkony pod dohľadom reštrukturalizačného správcu.

Prefa napokon vlani dosiahla tržby z podnikateľskej činnosti vyše 6,2 mil. eur, avšak jej strata bola takmer 2,6 mil. eur. „Na stratu vplývali zmluvné pokuty a penále, odpis nedobytných pohľadávok a tvorba opravných položiek,“ konštatuje sa v ročnej správe firmy za minulý rok.

Spoločnosť Prefa Sučany, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od 1. mája 1992, kedy sa pretransformovala zo štátneho podniku vzniknutého v roku 1948. Uskutočňovala pozemné a inžinierske stavby a ich zmeny, stavebné úpravy a udržiavacie práce, ako aj prípravné práce pre stavby a pomocné stavebné práce.

Po vstupe do reštrukturalizácie sa venovala hlavne výrobe kovových prefabrikátov pre stavby, stavebných prvkov z betónu, transportného betón, ťažbou pieskov a štrkopieskov, vrátane ich úpravy. Najväčšími akcionármi firmy boli Seafly Estate, a.s. s podielom 35,9 % a Koin Bratislava, s.r.o. s 18,84 %. Akcie spoločnosti boli prijaté na obchodovanie na bratislavskej burze.