SPP upraví ceny zemného plynu a elektriny od 1. januára 2013

30.11.2012

BRATISLAVA 30. novembra (WBN/PR) – Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) oznamuje svojím odberateľom, že od 1. januára 2013 upraví ceny za dodávku zemného plynu pre domácnosti a podmienky ich uplatňovania na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).Regulované ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa zvýšia v priemere o 0,46%. SPP dnes tiež zverejnil ceny za dodávku elektriny pre domácnosti od 1. januára 2013 spolu s podmienkami ich uplatňovania. SPP ako dodávateľ zemného plynu a elektriny, ktorý poskytuje univerzálnu službu, zverejnil aj obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby pre odberateľov v segmente domácnosti s účinnosťou od 1. januára 2013.

Regulovaná cena za dodávku zemného plynu pre domácnosti
V zmysle cenového rozhodnutia ÚRSO a cien schválených regulačným úradom na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 sa zvýšia náklady domácností za dodávku plynu v kategórii D1 (Varíme) pri spotrebe 60 m3 približne o 0,15 eur ročne, v kategórii D2 (Ohrievame) pri spotrebe 1 140 m3 o 2,91 eur ročne a v kategórii D3 (Kúrime) pri spotrebe 2 610 m3 o 6,67 eur ročne(zvýšenie nákladov je uvedené vrátane DPH).

Mesačné preddavky od 1. januára 2013 sa pre zákazníkov SPP automaticky meniť nebudú. Vyúčtovacie faktúry budú zasielané až po ukončení riadneho vyúčtovacieho obdobia, t.j. pri ročnej fakturácii.

V súvislosti so zmenou cien za dodávku plynu pre domácnosti od 1. januára 2013spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. vykoná pre všetky tarify mimoriadny odpočet spotreby formou typového diagramu dodávky (t.j. odhadom), nie prostredníctvom fyzického odpočtu. Zákazníci SPP majú pre účely tohto mimoriadneho odpočtu tiež možnosť nahlásiť stav plynomeru od 2.1.2013 do 15.1.2013 aj prostredníctvom Zákazníckej linky SPP na čísle 0850 111 363, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: zakaznickalinka@spp.sk.

Regulované ceny za dodávku plynu pre domácnosti a podmienky ich uplatňovania sú oddnes zverejnené aj na webovej stránke SPP www.spp.sk. Informácie o cenách za dodávku plynu pre domácnosti a podmienky ich uplatňovania sú odberateľom oddnes dostupné aj na Zákazníckej linke SPP0850 111 363 s celoslovenskou pôsobnosťou v pracovných dňoch od 7.00 h do 20.00 h a prostredníctvom Zákazníckych centier SPP. Od januára 2013 budú odberateľom v Zákazníckych centrách SPP k dispozícii tiež informačné letáky s novými cenami za dodávku plynu pre domácnosti. Prostredníctvom špeciálnej internetovej stránky www.sppporadimevam.sk poskytuje SPP svojim zákazníkom poradenstvo v oblasti efektívneho využívania energií a úspory nákladov.

Regulovaná cena za dodávku elektriny pre domácnosti
SPP dnes zverejnil aj regulované ceny za dodávku elektriny pre domácnosti a podmienky ich uplatňovania na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013, ktoré sú oddnes odberateľom k dispozícii prostredníctvom webovej stránky SPP, Zákazníckej linky SPP a Zákazníckych centier SPP. Cena komodity, t.j. elektriny od SPP sa v budúcom roku zníži v priemere o 8%. SPP elektrinu pre domácnosti ponúka až s 8 % zľavou na 6 mesiacov oproti tradičným dodávateľom v danom regióne. Celková úspora nákladov na elektrinu tak dosahuje až 5 % v prvom roku.

Univerzálna služba
SPP ako dodávateľ plynu a dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu zverejnil dnes aj obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby pre odberateľov v domácnosti, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2013. Tieto podmienky sú oddnes zverejnené na webovej stránke SPP, pričom informácie o nich získajú odberatelia plynu a elektriny v domácnosti aj prostredníctvom Zákazníckej linky SPP a v Zákazníckych centrách SPP.

Ceny za dodávku plynu pre domácnosti od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013
 Tarifa Fixná mesačná sadzba bez DPH (Eur/mesiac) Fixná mesačná sadzba s DPH (Eur/mesiac)Sadzba za odobratý plyn bez DPH (Eur/kWh)Sadzba za odobratý plyn s DPH (Eur/kWh) D1 (Varíme) tarifa vhodná pre ročnú spotrebu od 0 kWh do 2 110 kWh vrátane (približne od 0 m3 do 200 m3 ) 1,76 2,110,05390,0647 D2 (Ohrievame) tarifa vhodná pre ročnú spotrebu nad 2 110 kWh do 17 935 kWh vrátane (približne od 200 m3 do 1700 m3 ) 4,15 4,980,04020,0482D3 (Kúrime) tarifa vhodná pre ročnú spotrebu nad 17 935 kWh do 68 575 kWh vrátane (približne od 1700 m3 do 6500 m3 )6,467,750,03860,0463D4 (Kúrime maxi) tarifa vhodná pre ročnú spotrebu nad 68 575 kWh (nad 6 500 m3)27,933,480,04690,0563

Pozn.: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví neurčuje ceny za dodávku plynu pre domácnosti v tarife D4. Ceny za dodávku elektrickej energie pre domácnosti od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013sú zverejnené na webovej stránke www.spp.sk.