SPU v Nitre podpísala memorandum s výrobcami biopalív

29.11.2013

BRATISLAVA 29. novembra (WBN/PR) – Memorandum o porozumení a spolupráci pri riešení projektov podpísali zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a zástupcovia výrobcov biopalív. Slovenskí výrobcovia biopalív očakávajú výrazný posun v technológiách výroby a nových možnostiach uplatnenia biopalív.

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. a zástupca výrobcov biopalív, združených v ZVVB, Ing. Róbert Spišák, PhD., podpísali spoluprácu na projektoch v oblasti agrobiológie, bioenergie, biotechnológií, progresívnych technológií v poľnohospodárstve a potravinárstve. Obe strany očakávajú nájdenie inovatívnych riešení pri výrobe biopalív prvej generácie, ale aj možnosti pre výrobu a uplatnenie biopalív druhej generácie v podmienkach regiónu V4.

Výskum by sa mal týkať aj oblasti alternatívnych zdrojov surovín a energií pre výrobu biopalív a tiež
alternatívneho využitia vedľajších produktov, ktoré vznikajú pri výrobe.

Slovenský biopalivový priemysel v súčasnosti produkuje kvapalné biopalivá prevažne prvej generácie, najmä biodiesel a bioetanol a tvarované biopalivá na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. Tieto obnoviteľné zdroje energie majú pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov a zlepšiť energetickú bezpečnosť krajiny znížením závislosti na rope.