Štát poslal do pošty kontrolu, má preveriť odmeny pre Hrdú

7.9.2012

BRATISLAVA 7. septembra (WEBNOVINY) – Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) v súčasnosti preveruje hospodárenie Slovenskej pošty, a.s. s jej finančnými prostriedkami a majetkom v roku 2011.

Zároveň kontroluje, či predstavenstvo štátnej spoločnosti vykonáva činnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmom spoločnosti, vrátane dodržiavania zákazu konkurencie.

Pre agentúru SITA to v piatok potvrdila riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ Lenka Ištvánová.

Kontrolný úrad sa nevyjadril na otázku agentúry SITA, či kontrola súvisí aj so zmluvou Slovenskej pošty s jej bývalou generálnou riaditeľkou Marcelou Hrdou, ktorá mala po odvolaní v máji tohto roka nárok na odstupné vo výške 178 tis. eur.

Kontroly ukončia v decembri

Marcele Hrdej odmeny nevyplatili

Slovenská pošta, a.s. zatiaľ nevyplatila mimoriadnu odmenu svojej bývalej generálnej riaditeľke Marcele Hrdej. Štátna spoločnosť to zdôvodnila tým, že ministerstvo dopravy ako jediný akcionár doteraz neschválilo jej účtovnú závierku za rok 2011.

„Slovenská pošta môže vyplatiť odmeny iba na základe právneho titulu, a aj z dôvodu neschválenej účtovnej závierky k dnešnému dňu (7. septembra) nepristúpila k vyplateniu odmien,“ informovala v piatok agentúru SITA Andrea Pivarčiová z odboru komunikácie Slovenskej pošty. Nové vedenie Slovenskej pošty sa po nástupe do funkcie oboznámilo s účtovnou závierkou za minulý rok a správou nezávislého audítora, na základe ktorej sa rozhodlo účtovnú závierku prehodnotiť. Tá je v súčasnosti v procese schvaľovania.

Kontrola sa podľa Ištvánovej týka aj hospodárnosti nakladania s mzdovými prostriedkami a verejného obstarávania v Slovenskej pošte. „Kontrola bola otvorená 21. augusta a ukončenie kontroly je naplánované na december,“ uviedla Ištvánová s tým, že NKÚ ju vykonáva podľa plánu kontrolnej činnosti na tento rok.

Predmetom kontroly v Slovenskej pošte je plnenie povinností vyplývajúcich pre predstavenstvo a dozornú radu zo štatútu a stanov spoločnosti a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolóri si posvietia aj na nakladanie s finančnými a hmotnými prostriedkami, vrátane mzdových z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti ich použitia. Preverovanie je zamerané aj na správnosť použitých metód a postupov verejného obstarávania pri uzatváraní zmlúv na obstaranie prác, tovarov a služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Kontrola sa týka aj tvorby a použitia fondov spoločnosti, ako aj stavu vedenia účtovníctva, stavu správy a ochrany majetku a činnosti vnútorného kontrolného systému. Kontrola je zameraná aj na stav a úroveň plnenia trinástich opatrení prijatých poštou s cieľom odstrániť nedostatky zistené kontrolou v minulom roku.

Podľa dodatkov k zmluve o pôžitkoch mala Slovenská pošta Hrdej počas výkonu funkcie platiť prenájom luxusného bytu za deväťsto eur mesačne, zabezpečovať zdravotnú starostlivosť na súkromnej klinike, ako aj pravidelné dochádzanie domov do Českej republiky a zahraničný študijný pobyt.

Pošta znížila stratu

Exminister dopravy Ján Figeľ (KDH) vymenoval Hrdú na čelo Slovenskej pošty v marci 2011 a súčasný šéf rezortu Ján Počiatek (Smer-SD) ju v máji tohto roka odvolal.

Počiatek označil vysoké odstupné pre Hrdú za „nehorázny zlatý padák“, za čo bol podľa neho zodpovedný jeho predchodca, keďže zmluvu s Hrdou podpisoval. Figeľ bol výškou odstupného pre svoju nominantku prekvapený a dodal, že trojmesačná odmena tvorí 7 tis. eur a zvyšok sumy je podiel na výsledku hospodárenia spoločnosti.

Slovenská pošta vlani dosiahla stratu 7,565 mil. eur a medziročne ju znížila o 37,6 %. Minister dopravy uviedol, že pošta vlani plánovanú stratu okolo 12 mil. eur znížila účtovnou operáciou, keď rozpustila opravnú položku pre súdny spor, lebo žalobca zomrel. Bývalý manažment pošty sa podľa Počiatka nijako nepričinil o zníženie plánovanej straty. V tomto roku by sa mala strata spoločnosti prehĺbiť na 8,590 mil. eur.