Stavebný zákon zvýši bezpečnosť pri stavbách tunelov

13.8.2013

BRATISLAVA 13. augusta (WEBNOVINY) – Nový stavebný zákon podľa ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja prispeje aj k zvýšeniu bezpečnosti na technicky náročných stavbách, ako sú napríklad mosty, tunely alebo podjazdy.

Ide o jeden z krokov, ktorými chce rezort zvýšiť bezpečnosť ľudí na stavbách a zároveň aj ochrániť verejnosť.

„Nikdy sa nedá úplne vylúčiť zlyhanie techniky alebo ľudského faktora. Našou povinnosťou však je urobiť všetko pre to, aby sme priestor na tieto zlyhania minimalizovali,“ povedal minister dopravy Ján Počiatek.

Tunely, podjazdy a podchody, rovnako aj mosty a nadjazdy s dĺžkou nosnej konštrukcie najmenej desať metrov vyčleňuje nový stavebný zákon do skupiny tzv. “ vyhradených stavieb“. Ide o stavby, ktoré si z hľadiska statiky, požiarnej bezpečnosti alebo z hľadiska vplyvu na okolie vyžadujú zvýšenú pozornosť a priebežnú kontrolu.

„Projekt týchto stavieb musí vypracovať výlučne odborne spôsobilá osoba (autorizovaný architekt alebo stavebný inžinier) a k statickému posudku, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie stavby, musí byť stavebnému úradu priložené aj tzv. kontrolné statické posúdenie od kontrolného statika,“ uviedol hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa. Obsahom kontrolného statického posúdenia bude preverenie správnosti statických a dynamických výpočtov statického posudku.

Návrh nového stavebného zákona, ktorý ministerstvo predložilo na verejnú diskusiu do 15. septembra, zavedie aj úplne nový inštitút – stavebnotechnický dozor. Pôjde o vyššiu a zodpovednejšiu formu stavebného dozoru, ktorá sa povinne zavádza na vyhradených stavbách a ďalších stavbách, o ktorých tak rozhodol stavebný úrad v
stavebnom konaní. „Rozsah oprávnení pri výkone stavebnotechnického dozoru je širší ako rozsah oprávnení pri výkone stavebného dozoru. Bude sa vyžadovať aj vyššia forma odbornej spôsobilosti v obsahu kvalifikačných predpokladov a obsahu skúšky odbornej spôsobilosti,“ dodal Kóňa.

Ako agentúra SITA už informovala, pri prácach v rozostavanom tuneli Šibenik na druhom úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov sa v pondelok skoro ráno stalo nešťastie. Následkom nekontrolovaného výbuchu trhaviny v južnej tunelovej rúre zahynul strelmajster, ktorý riadil trhacie práce, a piati robotníci utrpeli zrania, z nich jeden ťažké. Príčiny vyšetruje banský úrad a polícia, ktorá začala stíhanie pre usmrtenie osoby. Ľahšie zranených stavebných robotníkov previezli do nemocníc v Levoči a v Poprade s poraneniami hlavy a dolných končatín. Jedného z nich v pondelok popoludní prepustili do domáceho ošetrenia.