Ťažba plynu na Slovensku nemá veľkú budúcnosť

30.8.2013

BRATISLAVA 30. augusta (WEBNOVINY) – Slovensko bude čím ďalej závislejšie od dovozu zemného plynu.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR, ako aj Ministerstvo hospodárstva SR totiž prognózujú, že ťažba plynu na Slovensku bude klesať.

„V ťažbe zemného plynu z existujúcich tuzemských vlastných zdrojov sa naďalej predpokladá mierny pokles produkcie plynu,“ uviedol regulačný úrad v Národnej správe. „V dlhodobom horizonte sa predpokladá pokračovanie ťažby zemného plynu zo súčasných zdrojov s klesajúcim trendom,“ dodal rezort hospodárstva vo svojej správe. V minulom roku pritom bola domáca ťažba zemného plynu na úrovni 98 miliónov metrov kubických.

Regulačný úrad predpokladá, že pokles ťažby plynu na Slovensku bude čiastočne eliminovaný pripojením novoobjavených zdrojov menšieho rozsahu.

„Zmeny do tohto trendu môžu priniesť len novoobjavené ložiská. Ťažené objemy však budú závisieť od rozsahu, charakteru a lokalizácie prípadných nových ložísk. Nezanedbateľným faktorom bude aj ekonomická náročnosť ťažby z takýchto ložísk,“ myslí si ministerstvo hospodárstva. Spotreba zemného plynu na Slovensku dosiahla v minulom roku takmer 5,2 miliárd metrov kubických. Zhruba 98 % domácej spotreby plynu tak tvorí import.

Prieskumom a ťažbou zemného plynu či ropy na Slovensku sa zaoberá najmä spoločnosť Nafta, a.s. V minulom roku firma na území Viedenskej panvy a Východoslovenskej nížiny realizovala spolu sedem prieskumných vrtov, ktoré v súčasnosti testuje. „Ďalšie vrtné projekty sú plánované v blízkej dobe na základe dát získaných z už realizovaných prieskumných aktivít,“ informovala spoločnosť Nafta.

Firma Nafta celkovo objavila na Slovensku 26 ložísk ropy a plynu, pričom prevažná väčšina zásob ropy a plynu bola objavená v období od 50. do 80. rokov minulého storočia. „Maximálna ťažba ropy sa dosiahla v roku 1963 s objemom 0,63 milióna barelov ročne; najviac plynu za rok sa vyťažilo v roku 1959 v objeme 1,3 miliardy metrov kubických,“ dodala spoločnosť, ktorá má v súčasnosti povolenie na prieskumnú činnosť pokrývajúcu dva tisíc kilometrov štvorcových a povolenie na ťažbu s výmerou viac ako tristo kilometrov štvorcových.