Transpetrol pomôže s modernizáciou ropovodu Adria

5.12.2012

BRATISLAVA 5. decembra (WEBNOVINY) – Na modernizácii ropovodu Friendship 1 medzi slovenskou obcou Tupá a maďarským mestom Százhalombatta, ktorý nadväzuje na ropovod Adria, bude participovať aj spoločnosť Transpetrol, a.s. Slovenský prepravca ropy sa tak pridá k už známym investorom na tomto projekte, spoločnosti Slovnaft, a.s. a maďarskej skupine MOL.

Firmy už podpísali memorandum o spolupráci pri modernizácii a zvýšení prepravnej kapacity spomínaného medzištátneho ropovodu.

Celkové náklady na modernizáciu prepojenia slovenskej a maďarskej ropovodnej sústavy Friendship 1 dosiahnu zhruba 65 mil. eur, z toho 60 mil. eur bude potrebných preinvestovať na maďarskej strane.

„Modernizácia ropovodného prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom, a tým aj v konečnom dôsledku získanie alternatívneho prístupu k rope z Jadranského mora, je riešením domácej ropnej bezpečnosti, dlhodobého udržania a rozvoja rafinérskej výroby, zamestnanosti v tomto odvetví ako aj sebestačnosti v produkcii ropných výrobkov na Slovensku,“ povedal predseda predstavenstva Slovnaftu a člen predstavenstva skupiny MOL Oszkár Világi.

„Máme záujem o každý projekt, ktorý v teritóriu pôsobenia umocní jeho význam v rámci prepravy ropy. Memorandum o spolupráci pri modernizácii ropovodného prepojenia Friedship 1 je logickým a z hľadiska energetickej bezpečnosti aj pragmatickým krokom,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Transpetrol Ivan Krivosudský.

Trasa ropovodu meria zhruba 130 kilometrov, z čoho zhruba 120 kilometrov prechádza územím Maďarska a približne 10 kilometrov na území Slovenska. Kapacita ropovodu bude po modernizácii zvýšená na 6 mil. ton ročne. Súčasne trasa ropovodu pomocou využitia špeciálneho prípravku, ktorý uľahčuje tok ropy, umožní prepraviť dodatočných 1,2 až 1,5 mil. ton pre potreby rafinérií v Česku.

Ropovod bude mať aj možnosť reverzného chodu smerom zo Slovenska do Maďarska Práce na slovenskej časti ropovodu bude realizovať spoločnosť Transpetrol, a práce na území Maďarska vykoná skupina MOL. Slovnaft, Transpetrol a skupina MOL sa v memorande dohodli, že práce na ropovodných sústavách budú koordinovať a budú pri nich spolupracovať tak, aby bolo možné modernizovaný ropovod čo najskôr sprevádzkovať. Všetky práce sa dajú podľa kompetentných zrealizovať počas dvoch rokov.