Trvalý euroval je realitou, v kase sa nachádza 500 miliárd

8.10.2012

BRATISLAVA 8. októbra (WEBNOVINY) – V pondelok začína fungovať Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM).

Takzvaný trvalý euroval bude môcť podporiť štáty eurozóny vo finančných ťažkostiach úvermi v celkovej sume 500 mld. eur.

Na základe rozhodnutia júnového summitu EÚ bude možné z prostriedkov ESM priamo rekapitalizovať banky, čím sa odstráni väzba problémovými finančnými inštitúciami a dlhmi štátov.

Podmienkou pre priamu rekapitalizáciu bánk je vytvorenie nového úradu pre dohľad v rámci Európskej centrálnej banky (ECB).

Vedenie ESM zasadne prvýkrát v pondelok v rámci stretnutia skupiny ministrov financií eurozóny.

Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM) patrí do druhej vlny balíka opatrení, ktorých cieľom je poskytnúť pomoc členskému štátu eurozóny v ťažkej finančnej situácii, a tým udržať finančnú stabilitu eurozóny ako takej.

O rok skôr

ESM bol založený formou medzivládnej organizácie medzi členskými krajinami eurozóny.

Trvalý euroval prichádza o rok skôr, než bol pôvodne plánovaný ako náhrada Európskeho finančného stabilizačného nástroja (EFSF), ktorý bol koncipovaný len ako dočasné riešenie finančnej krízy a svoju činnosť ako subjekt poskytujúci stabilizačnú pomoc ukončí v júni 2013.

Na rozdiel od EFSF, ktorý fungoval na báze záruk za dlhopisy, ktoré boli emitované EFSF, sa do ESM bude prispievať priamo, a to formou upisovania akcií na základnom imaní spoločnosti.

Základné imanie ESM bude v sume 700 mld. eur, pričom podiel Slovenskej republiky predstavuje 5,786 mld. eur.

Náš podiel aj na vyzvanie

Z celkového základného imania je 80 mld. eur vo forme akcií splatných bezprostredne, z čoho slovenský podiel predstavuje 659,2 mil. eur a 620 mld. eur bude splatných na vyzvanie, z čoho podiel Slovenska je 5,109 mld. eur.

Trvalý euroval mal fungovať už od 1. júla, jeho naštartovaniu však bránili námietky odporcov záchranných mechanizmov v Nemecku. Cestu pre fungovanie ESM otvoril minulý mesiac nemecký ústavný súd, keď rozhodol, že prezident krajiny môže podpísať zákon o vzniku fondu.

Zákon o účasti krajiny na ESM podpísal nemecký prezident Joachim Gauck 13. septembra. Nemecko tak trvalý euroval ratifikovalo ako posledný štát 17-člennej eurozóny.