Union ZP vykonal prvé RZZP za uplynulý rok

BRATISLAVA 18. júla (WBN/PR) – Union zdravotná poisťovňa, a.s. dnes vykonala prvé ročné zúčtovania poistného za rok 2011 za svojich poistencov.

Prioritne išlo o skupinu študentov, ktorí sa od 01.01.2011 do 30.04.2011 prestali považovať za poistencov štátu z dôvodu, že presiahli vek 26 rokov a boli považovaní v tomto období za samoplatiteľov. Zmenou legislatívy sa za uvedené obdobie považujú opäť za študentov. V najbližších dňoch by mali títo poistenci obdržať informácie o výsledku ich ročného zúčtovania. Postupne budú nasledovať aj ďalšie skupiny poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...