Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúceho obdobia

11.2.2013

BRATISLAVA 11. februára (WEBNOVINY) – Pri vypĺňaní daňového priznania si daňovníci často nie sú istí, ako si majú uplatniť odpočet daňovej straty, resp. daňových strát z predchádzajúceho obdobia.

V riadku 59 daňového priznania daňovník uvedie rok straty sumu daňovej straty na uplatnenie. Uvádza sa len daňová strata alebo tá časť daňovej straty, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období odpočítava od základu dane.

Príklad uplatnenia daňovej straty:

Juraj Lehotský podniká na základe živnostenského oprávnenia – prevádzkuje predajňu potravín. Vedie jednoduché účtovníctvo a je platiteľom DPH. V období od 1.1.2012 do 31.12.2012 dosiahol príjmy vo výške 45 780 €. V roku 2011 vykázal daňovú stratu vo výške 4 130 €, ktorú si chce uplatniť v daňovom priznaní za rok 2012.

Juraj Lehotský je ženatý a manželkine príjmy za rok 2012 boli 8 650 €. Vzhľadom na to, že vlastné príjmy manželky boli vyššie než je suma 3 644,74 €, nemôže si daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku. Má dve deti, na ktoré si chce uplatniť daňový bonus v daňovom priznaní.

Celý príklad nájdete TU.