Úrad vlády SR začal kontrolu na finančnej správe

23.2.2012

BRATISLAVA 23. februára (WEBNOVINY) – Sekcia Úradu vlády SR zameraná na kontrolu a boj proti korupcii začala tento týždeň kontrolu na Finančnom riaditeľstve SR. Týka sa dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v súvislosti so zavedením a prevádzkou informačného systému finančnej správy od začiatku roka do 19. februára.

Ako ďalej informuje tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, kontrola sa uskutočňuje na základe uznesenia parlamentného finančného výboru spred týždňa, uznesenia vlády ešte z decembra minulého roku a z poverenia vedúceho Úradu vlády SR z 20. februára tohto roku.

„Predmetom kontroly bude okrem iného proces ukončenia zmluvného vzťahu s pôvodným dodávateľom informačného systému finančnej správy a uzatvorenie zmluvy s terajším dodávateľom z časového a vecného hľadiska, vrátane náležitosti zmlúv a vysporiadania záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,“ informuje Úrad vlády SR.

Kontrolná činnosť sa má tiež ďalej zamerať na proces verejného obstarávania, overenie pripravenosti uvedenia nového informačného systému do prevádzky, zistenie spôsobu prevzatia vykonaného diela kontrolovaným subjektom či definovanie orgánu finančnej správy zodpovedného za zavedenie systému a následky jeho nefunkčnosti na fungovanie daňovej a colnej správy.