Úver na rekonštrukciu si berie viac ako polovica ľudí

27.4.2012

BRATISLAVA 27. apríla (WEBNOVINY) – Na modernizáciu alebo rekonštrukciu bývania Slováci vynaložia zväčša do 3500 eur.

Takto sa v prieskume pre Poštovú banku vyjadrila polovica respondentov, ktorí už rekonštruovali, alebo práve plánujú modernizovať.

Z prieskumu podľa analytičky Poštovej banky Evy Sadovskej taktiež vyplynulo, že s rastúcimi príjmami domácností rastie aj chuť, resp. možnosť renovovať vo väčšom rozsahu a teda aj za vyššie sumy peňazí. Aj preto každý štvrtý rekonštruujúci Slovák na ňu minie od 3500 do takmer 7 tis. eur. Z oslovených Slovákov dokonca 8 % uviedlo, že by vedelo minúť aj cez 20 tis. eur na rekonštrukciu.

Ak sa to dá, tak pri financovaní krajšieho bývania sme ochotní siahnuť aj na svoje úspory. Napriek tomu sa viac ako polovica opýtaných bez úveru nakoniec aj tak nezaobíde a prevažnú časť nákladov na rekonštrukciu hradí práve prostredníctvom úveru z banky.

Kombináciu úveru z banky a svojich vlastných úspor priznalo v prieskume takmer 43 % opýtaných. Každý jedenásty rekonštruujúci si hradí modernizáciu bývania výlučne iba prostredníctvom poskytnutého úveru.

Sporiť si na rekonštrukciu je podľa Slovákov behom na dlhú trať. Pätina opýtaných totiž odhaduje, že ak by sa mala spoliehať na vlastné úspory, na modernizáciu svojho bývania by si musela sporiť dlhšie ako štyri roky.

Sporenie v rozmedzí 6 až 12 mesiacov by postačilo štvrtine rekonštruujúcich Slovákov. Ďalšia štvrtina opýtaných by podľa Sadovskej potrebovala minimálne jeden až dva roky, aby usporila sumu potrebnú na renováciu alebo aspoň na jej určitú časť.

Pri výbere úverového produktu je pre Slovákov najdôležitejšia úroková sadzba, v prieskume túto možnosť označilo 86 % respondentov. Takmer 72 % víta možnosť predčasného splatenia, 68 % zase možnosť nastaviť si výšku mesačných splátok podľa vlastných predstáv. Pre dve tretiny rekonštruujúcich Slovákov je ale veľmi dôležité aj jednoduché vybavenie úveru bez zbytočného dokladovania a administratívy.

Prieskum pre Poštovú banku uskutočnila výskumná spoločnosť GfK. Dáta zbierala od 5. do 10. apríla tohto roka. Išlo o kvantitatívny prieskum a dopytovanie sa uskutočnilo on-line. Cieľovou skupinou boli respondenti, ktorí plánujú v najbližších, resp. uskutočnili v ostatných 12 mesiacoch rekonštrukciu.