V prípade Slotexu konajú štátne orgány nekoordinovane

21.9.2012

BRATISLAVA 22. septembra (WEBNOVINY) – Priebežné výsledky šetrenia vo veci nevyplatených miezd zamestnancom textilnej spoločnosti Slotex Fashion so sídlom vo Vranove nad Topľou ukázali, že príslušné orgány nie sú dostatočne kompetentné, aby mohli efektívne zasiahnuť proti tomuto veľkému dlžníkovi štátu.

Informovala o tom verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová a tím právnikov Kancelárie VOP na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Právny tím prešetril postup a kompetencie viacerých štátnych orgánov v čase medzi 12. a 14. septembrom.

Najväčším problémom je postup Sociálnej poisťovne

Ako najväčší problém sa podľa kancelárie VOP v celom prípade javí postup Sociálnej poisťovne. Úrad k dnešnému dňu eviduje na odvodoch dlh 867-tis. eur. Celkovo bolo podaných 23 návrhov na vykonanie exekúcie, 20 z nich je stále aktuálnych.

Obrazom: Vo Vranove nad Topľou protestovalo 200 ľudí

Prostredníctvom nich sa podarilo vymôcť približne 180-tis. eur, prostredníctvom mandatára obchodnej spoločnosti 70-tis. eur. Sociálna poisťovňa podala na políciu štyri trestné oznámenia, návrh na vyhlásenie konkurzu nie.

Úrad to odôvodňuje nedostatočnými finančnými prostriedkami, keďže je v tomto postupe potrebné uhradiť preddavok 1659 eur. „Spôsob vymáhania dlžných súm zo strany Sociálnej poisťovne nebol vzhľadom na enormnú výšku dlhu dostatočne efektívny a v súčasnosti sú tieto dlžoby nevymáhateľné. Sociálna poisťovňa mala oprávnenie podať návrh na vyhlásenie konkurzu, toto svoje oprávnenie však nevyužila a zadlženosť firmy voči štátu tak stále narastala,“ dodal Tomáš Čitbaj z kancelárie.

Práca inšpektorov bola nekoordinovaná

Inšpektorát práce v Prešove vykonal dve inšpekcie a už pri nich sa podľa verejnej ochrankyne práv ukázalo, že pracuje nekoordinovane. „Inšpekcie sa čiastočne časovo prekrývali, ale vzájomná informovanosť inšpektorov nie. Inšpektorát pri druhom šetrení nevychádzal z informácií, ktoré už mal k dispozícii,“ vytýka úradu kancelária obudsmanky. Čitbaj dodáva, že „kompetencie tohto úradu sú obmedzené len na ukladanie pokút, čo v prípade tejto enormne zadlženej spoločnosti neprinesie asi žiaden efekt“.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou začal konať na základe avizovaných problémov zo strany zamestnancov. Od spoločnosti Slotex dostal podľa Čitbaja zavádzajúcu odpoveď, že v podnikateľskej činnosti bude pokračovať. Kancelária VOP vyzdvihla ústretovosť úradu, s akou pristupuje k zamestnancom firmy. „Úrad poskytol zamestnancom nadštandardné služby, vrátane poradenstva, predĺžených úradných hodín a prednostného vybavovania žiadostí,“ uvádza sa v zistení právnikov.

Polícia nedodržala lehotu na vznesenie obvinenia

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru začalo v súvislosti so vzniknutou situáciou vyšetrovať na základe štyroch trestných oznámení, z čoho tri sa týkajú neodvedenia dane a poistného a jedno nevyplatenia miezd. Procesné úkony zahrnuli výsluchy svedkov, vypracovanie znaleckého posudku, no k vzneseniu obvinenia nedošlo do dnešného dňa ani v jednom prípade.

„Zo strany polície nebola dodržaná tridsaťdňová lehota na vznesenie obvinenia odo dňa podania trestného oznámenia zo strany Sociálnej poisťovne. Sme nútení konštatovať, že trestné konania zatiaľ nepriniesli žiadne relevantné výsledky, napriek tomu, že prvé trestné oznámenie bolo prijaté pred necelým rokom,“ dodáva Čitbaj.

Keďže si spoločnosť voči Daňovému úradu záväzky vždy plnila, nepokračovala kancelária v ďalšom šetrení. „Daňový úrad neeviduje voči obchodnej spoločnosti žiadne nedoplatky na daniach, preto nemal dôvod voči nej konať.“ Dubovcová však uviedla, že aj Daňový úrad mal informácie o neodvádzaní odvodov a tak možno opäť hovoriť o nedostatočnej koordinácii a spolupráci úradov.

Nemohúcnosť orgánov by mala byť výstrahou

Tím právnikov kancelárie VOP bude problém aj naďalej analyzovať. Dosiahnuť chcú najmä to, „aby sa prostredníctvom zákonodarných orgánov prehodnotila platná legislatíva. Aby orgány SR mali v takýchto prípadoch k dispozícii aj iné nástroje, ktorými by mohli situáciu zvrátiť ešte v čase, keď sa zhoršovanie hospodárenia vo firme začína“.

Dubovcová zhrnula doterajšie zistenia z prešetrenia obavou, že sa podobné prípady môžu zopakovať. „Nemohúcnosť orgánov verejnej správy v čase, keď zistia porušenie, by nám mala byť výstrahou,“ uviedla na záver. Ombudsmanka začala konanie na prešetrenie postupu orgánov verejnej správy 6. septembra.

Taliansky investor firmy Slotex dlhuje svojim zamestnancom mzdy za mesiace jún, júl a august. Okrem toho im bez upozornenia poslal listom výpovede. Oznámenia o skončení pracovného pomeru dostalo všetkých 180 zamestnancov firmy v pondelok 3. septembra, keď mali nastúpiť do práce po skončení celozávodnej dovolenky.
Agentúra SITA požiada o stanovisko spomenuté úrady.