V ťažkej situácii pomohla dobrá poistka

29.10.2013

BRATISLAVA 29. októbra (WBN/PR) – Ako sa vraví „po bitke je každý generál“. Inými slovami, spätne a s viacerými informáciami či nadobudnutými skúsenosťami vidíme aj komplikovanú situáciu v novom svetle. Sme o niečo múdrejší a zrazu presne vieme, čo bolo treba urobiť predtým než … Spravidla je však už neskoro na úvahy typu „keby som bol vedel…“. tiež vám to je známe? S podobnými situáciami sa stretávame pomerne často. Môže ísť o finančné záležitosti, zdravotný stav, rozhodnutie či vyslovenie stanoviska, ktoré ovplyvní našu vlastnú budúcnosť a možno i ďalších ľudí.

Žijeme rýchlo. Nespomalíme, nenájdeme si čas na zamyslenie. Zo všetkých strán počuť aká dôležitá je prevencia, ktorá je obvykle efektívnejšia a zároveň menej náročná než riešenie dôsledkov. Pritom nemusí ísť len o zdravie.
Prevencia všeobecne znamená predchádzanie niečomu nežiaducemu. Takú možnosť máme, no mnohí ju nevyužívame. Nepripustíme, že by sa niečo mohlo stať práve nám. Na možné preventívne opatrenia si spomenieme, až keď je často neskoro. Riziko, že nám niečo nevyjde tak, ako si predstavujeme, je tu však vždy. Raz väčšie, inokedy menšie. Má rôzne mená: nešťastná náhoda, smola, prírodný úkaz, neschopnosť iných…
Mnohé nedokážeme odvrátiť či zmeniť, ale môžeme sa na ne lepšie pripraviť. Uzavretím poistenia.

Poistka je svojim spôsobom „vopred zakúpené efektívne riešenie“ pre prípad, keby sa niečo stalo. Strata príjmu, úraz, zlé rozhodnutie spojené s finančnou stratou a pod. Čo by skomplikovalo život vám? Aké by to malo následky? Ste na také niečo pripravený/-á? Čo by vám vtedy najviac pomohlo? Profesionálna rada, technická či finančná pomoc? Viete, na koho by ste sa obrátili? Položili ste si niekedy podobné otázky? A našli ste odpoveď? V mnohých prípadoch je veľkou pomocou, ak má človek uzavreté poistenie. Na výber je široké spektrum poistných produktov, podobne ako je široká škála činností, rizík a situácií, do ktorých sa môžeme dostať. Povedzme si teda, ako v tej – ktorej krízovej situácii pomôže konkrétna poistka.

Poistenie úrazu a zodpovednosti
Pomôže vám finančne sa zabezpečiť proti úrazom alebo neúmyselne spôsobeným škodám. V ponuke Wüstenrot poisťovne je to poistenie so širokým poistným krytím, platné na celom svete a ocenené aj v súťaži finančných produktov Zlatá minca. Široké poistné krytie úrazov a zodpovednosti za škody znamená, že nie sú potrebné ďalšie pripoistenia. To je pre klienta veľmi dobrá správa. Výhodou tohto poistenia je, že poistné krytie sa ľahko a flexibilne prispôsobuje vašim životným situáciám.

Poistné krytie úrazov
V prípade trvalých následkov v dôsledku úrazu (s progresiou 400 %) vám Wüstenrot poisťovňa vyplatí príslušný percentuálny podiel, prípadne násobok percentuálneho podielu z poistnej sumy:

Percento rozsahu trvalých následkovVýška poistného plneniaDo 35 %Príslušné percento rozsahu36 % do 50 %Dvojnásobok príslušného percenta51 % do 100 %Štvornásobok príslušného percenta

Navyše, získate preplatenie rehabilitačných nákladov a nákladov na kozmetické operácie; okamžité poistné plnenie do 48 hodín; či doživotnú mesačnú invalidnú rentu pri poistnej sume 100 000 eur.

Krytie zodpovednosti za škodu
V praxi to znamená, že poisťovňa preplatí za vás škody, ktoré spôsobíte v bežnom živote, pri športe, v súvislosti s vedením domácnosti či vlastníctvom nehnuteľnosti, dokonca aj škody, ktoré spôsobia vaši domáci miláčikovia. Výška poistnej sumy môže byť až 200 000 eur.

O niektorých veciach, zvlášť tých nepríjemných, neradi hovoríme. To nám však nezaručí, že sa nestanú. Ak v rámci prevencie (uzavretím poistenia) pripustíme existenciu rizika, máme záruku, že v krízovej situácii nezostaneme na všetko sami. Wüstenrot poisťovňa vám v rámci poistenia úrazu a zodpovednosti poskytne:
• Preplatenie škody až do 200 000 eur
• 24 hodinovú non-stop asistenciu a tlmočenie s poistnou sumou až do 50 000 €
• Liečebné a zachraňovacie náklady s asistenciou kdekoľvek na svete
• Denné odškodné po úraze a počas dlhodobej práceneschopnosti až 30 € na deň
• Pre prípad smrti v dôsledku úrazu s poistnou sumou až do 100 000 €

Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch a riziko úrazu či spôsobenia škody sa týka mužov, žien i detí. Preto sa oplatí myslieť na túto skutočnosť už pri uzatváraní poistenia. Pri poistení viac osôb na jednej zmluve totiž získate všetky výhody za nižšie poistné, resp. ročné poistné so zľavou. Podľa počtu poistených osôb na zmluve je výška vašej zľavy na poistnom 15 % (2 osoby), 20 % (3 osoby), 25 % (4 osoby) alebo až 30 % (5 osôb).

Príklad
30-ročný muž, administratívny pracovník, sa rozhodol uzavrieť poistenie Úraz a zodpovednosť, pričom požaduje nasledovné krytie rizík: smrť následkom úrazu (50 000 €), trvalé následky úrazu (50 000 €), doba nevyhnutného liečenia (16 € / deň), zodpovednosť za škodu (150 000 €), liečebné a zachraňovacie náklady s asistenciou.
Jeho celkové ročné poistné by bolo 375 € (čo predstavuje len 1 euro a necelé 3 centy na deň, no výraznú pomoc v ťažkej chvíli). Wüstenrot poisťovňa poisťuje aj športovcov a klientov s rizikovým povolaním. Pri poistení viac osôb na zmluve je možná zľava z poistného.

Ak ste častejšie na cestách, môžete svoje zdravie chrániť výhodne prostredníctvom finančného produktu

Individuálne zdravotné poistenie
Ide o ponuku jedinečného zdravotného poistenia, kde spolu s liečebnými nákladmi a úrazovým poistením získate aj komplexné cestovné poistenie. Náklady predstavujú len 57 eur ročne a pritom poistenie zahŕňa aj bolestné v prípade úrazu (až 7 000 €), finančné vyrovnanie vašich ušlých príjmov pri pobyte v nemocnici (7 € za každý deň), náklady na záchranné akcie Horskej služby v SR (až do výšky 10 500 €) a komplexné celoročné cestovné poistenie bez nutnosti ďalšieho pripoistenia. Kdekoľvek na svete vám poisťovňa uhradí zdravotnú starostlivosť a navyše poistí batožinu a zodpovednosť za škodu. Individuálne zdravotné poistenie môžete uzavrieť rýchlo a jednoducho aj on-line na stránke www.wuestenrot.sk.

Úraz či spôsobená škoda je často záležitosťou „nešťastného“ okamihu. Pokiaľ však súhrou okolností prídeme o finančný zdroj, ohrozí to náš životný štandard, na ktorý sme zvyknutí, dlhodobejšie. A ako vieme, čím dlhšie nepriaznivá situácia trvá, tým ťažšie je vrátiť všetko do normálu. Pomoc však aj vtedy môže byť nablízku…

Poistenie pre prípad straty zdroja príjmu
Je veľkou finančnou aj psychologickou pomocou pre prípad straty zamestnania alebo pre prípad invalidity. Prínos takéhoto poistenia spočíva v tom, že ak stratíte zamestnanie, poisťovňa uhradí za vás až 12 mesačných splátok pôžičky (a to aj pri každej ďalšej strate zamestnania). Zloží tým veľké bremeno z vašich pliec v najťažšie zvládnuteľných chvíľach. Väčšina z nás už v živote využila nejakú pôžičku (úver na bývanie, študentskú pôžičku, leasing či spotrebný úver). Sú veľkou výhodou a uľahčením riešenia, no zároveň musíme dostáť svojim záväzkom. Po strate príjmu to môže byť náročné. Financie skrátka majú v našom živote dôležitú úlohu. Neznamenajú všetko, ale znamenajú veľa. Dokonca aj v súvislosti so zdravím. V prípade, že by ste sa stali invalidným, Wüstenrot poisťovňa bude za vás uhrádzať mesačné splátky až do splatenia pôžičky (či zániku nároku na invalidný dôchodok).

Nechceme vás vystrašiť tým, čo všetko by sa mohlo stať. Naopak, chceme vás informovať, ako možno zachovať pokoj, aj keby sa niečo stalo. Často stačí byť (správne) poistený. Časť svojich starostí tak môžete preniesť na poisťovňu. Zdieľaná radosť je dvojnásobná, zdieľaná starosť polovičná. Rozhodnutie je na vás. Urobte ho včas.