Vláda schválila koncovú sieť nemocníc, bude ich 37

12.9.2012

BRATISLAVA 12. septembra (WEBNOVINY) – Do koncovej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) sa od prvého októbra definitívne zaradí 37 zdravotníckych zariadení.

Okrem všeobecných a detských nemocníc sem budú patriť aj nemocnice špecializované, z ktorých väčšina pokrýva oblasť srdcovo-cievnych chorôb, onkológie, psychiatrie či drogových závislostí.

Poisťovne s týmito zariadeniami budú povinné uzatvoriť zmluvy.

Zoznam nemocníc patriacich do koncovej siete schválila vláda v podobe nariadenie o verejnej minimálnej sieti PZS na svojom rokovaní v stredu a odobrila tak návrh z dielne ministerstva zdravotníctva (MZ).

Ako MZ v návrhu uviedlo, do koncovej siete navrhlo tých poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí majú pre štát strategický význam a zabezpečujú poskytovanie štátom garantovanej zdravotnej starostlivosti.

Fungovanie aj v mimoriadnych situáciách

Na všetky zdravotnícke zariadenia v koncovej sieti má ministerstvo zdravotníctva dosah a garantuje tak ich činnosť aj v mimoriadnych situáciách.

S koncovou sieťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v podobe, ako ju navrhol rezort zdravotníctva, však nesúhlasia poisťovne, nemocnice i lekári.

V rámci pripomienkového konanie preto podali niekoľko zásadných pripomienok. Ministerstvo väčšinu z nich neakceptovalo.

Združenie zdravotných poisťovní (ZZP) navrhovalo, aby koncová sieť bola definovaná formou konkrétnych špecializačných odborov a nie zoznamom vopred menovite určených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Združenie zároveň upozorňovalo, že poisťovne budú pri uzatváraní zmluvných vzťahov obmedzené.

Kým dnes pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti posudzujú ich kvalitu i efektivitu, so zariadeniami v koncovej sieti budú musieť zmluvy uzatvoriť povinne. Podľa ZZP návrh ministerstva môže viesť aj k porušeniu princípov efektívnej hospodárskej súťaže poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, keďže štát zvýhodňuje najmä svoje zariadenia.

Slovenská lekárska komora mala námietky

Uprednostňovanie štátnych ústavných zariadení oproti tým, ktoré sú zriadené vyššími územnými celkami (VÚC) alebo súkromníkmi, namietala aj Slovenská lekárska komora (SLK).

Podľa komory takto preferovaní poskytovatelia nie sú motivovaní zvyšovať kvalitu a efektivitu zdravotnej starostlivosti, keďže zmluvy s poisťovňami majú isté.

Vytvorenie koncovej siete považuje komora za duplicitné, nakoľko je tu stanovená už pevná sieť na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

„Ak by sme aj pripustili existenciu koncovej siete za účelom, ktorý uvádza predkladateľ, tak „bezpečnosť štátu“ by mohlo zabezpečovať približne osem krajských nemocníc a nie centrá pre liečbu drogových závislostí,“ uviedol prezident SLK Marian Kollár.

Asociácia nemocníc Slovenska zase v pripomienke uviedla , že koncová sieť by mala obsahovať výhradne univerzitné nemocnice, centrá invazívnej kardiológie, kardiochirurgické ústavy, traumacentrum, spinálne centrum.

Zvolenská trvá na koncovej sieti

Ako po rokovaní vlády povedala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská trvá na tom, že je potrebné mať jasne stanovenú sieť strategických zariadení, tak aby aj v čase mimoriadnych udalostí vedel štát garantovať zdravotnú starostlivosť.

„Pevne si stojím za tým, že koncová sieť je správny krok aj pre pacientov,“ uviedla Zvolenská. Odmieta, že by týmto rozhodnutím nastali deformácie na trhu, nakoľko zariadenia v koncovej sieti sú špičkové a v regiónoch nenahraditeľné.

„Žiadna deformácia na trhu nenastane. Kto sa chce riadne postarať o pacientov, o svojich poistencov, určite musí mať vzťah k týmto zariadeniam,“ dodala ministerka.

Nariadenie vlády určuje koncovú sieť poskytovateľov v nadväznosti na zákon o zdravotnom poistení, ktorého novelu schválili poslanci v júni tohto roka. Týmto zákonom sa zároveň novelizoval i zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a s účinnosťou od 1. októbra sa zaviedla a definovala koncová sieť poskytovateľov.

Koncovú sieť poskytovateľov, teda zdravotníckych zariadení, ktoré musia poisťovne zazmluvniť, zrušila predchádzajúca vláda.