Vydávanie dokladov z registračných pokladníc sa asi sprísni

3.12.2012

BRATISLAVA 3. decembra (WEBNOVINY) – Podnikatelia už zrejme nebudú môcť zákazníkom vydávať okrem oficiálnych pokladničných dokladov žiadne iné doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou.

Zákaz vydávania iných dokladov vyhotovených pokladnicou, ktoré na rozdiel od pokladničného dokladu neobsahujú napríklad ochranný znak „MF“ (ministerstvo financií), by mal byť súčasťou pozmeňujúcich návrhov k novele zákona o správe daní, o ktorej by mali poslanci rozhodovať na aktuálnej schôdzi parlamentu.

Tieto zmeny podľa odôvodnenia jedného z pozmeňujúcich návrhov, ktorý gestorský výbor pre financie a rozpočet odporúča poslancom schváliť, reagujú na poznatky z praxe.

Podnikatelia totiž okrem pokladničných dokladov môžu na svoje interné účely vyhotovovať aj iné doklady. „Najčastejšie ide o prevádzky reštaurácií, barov, kaviarní, kedy obsluha vyhotoví doklad (predbežný alebo informatívny), ktorý nie je fiskálnym dokladom, t. j. dokladom zahrnutým do tržieb, ale ide o doklad, ktorý preukazuje aktuálny stav konzumácie a k nej prislúchajúcu predbežnú výšku úhrady,“ uvádza sa v odôvodnení návrhu.

Takéto doklady sú však následne často vydané kupujúcemu nielen na predbežnú informáciu, ale aj na účel prijatia tržby. Na základe pozmeňujúceho návrhu by mali byť tieto doklady označené ako neplatné doklady. To by malo zákazníkovi deklarovať, že mu bol vydaný doklad, ktorý nebol podnikateľom zahrnutý do tržieb a má právo si vyžiadať relevantný pokladničný doklad.

Na nedostatky pri vydávaných dokladoch z pokladníc upozornil cez víkend aj minister financií Peter Kažimír. Podľa jeho slov si musia zákazníci dávať pozor na to, aké doklady dostávajú. „Mojim rodinným príslušníkom sa stalo za týždeň, že nazbierali tri doklady z registračných pokladníc, ktoré buď boli predbežným dokladom, čiže neboli účtovne spôsobilé, alebo dostali účtovný doklad so starým dátumom, alebo bez loga ministerstva financií, to znamená, že tá pokladnica nebola registrovaná,“ povedal v diskusnej relácii TA3 V politike Peter Kažimír.