Vyjadrenie OTP Banky Slovensko k bytovým domom Glance House

30.11.2012

BRATISLAVA 30. novembra (WBN/PR) – OTP Banka Slovensko, a.s. veľmi opatrne vyhodnocuje vyjadrenia predstaviteľov Generálnej prokuratúry SR v súvislosti s prípadom bytových domov GlanceHouse v Bernolákove a neustále analyzuje pozíciu banky v tejto právnej situácii prezentovanej médiami. Banka považuje za potrebné zdôrazniť, že bude veľmi dôsledne realizovať svoje práva pri uspokojení jej pohľadávky v súvislosti s bytovým domom GlanceHouse v Bernolákove. Momentálne pripravuje odvolanie proti predbežnému opatreniu o zákaze predaja pohľadávky. V tejto súvislosti banka požiadala o právnu pomoc JUDr. Kvasnicu, s ktorým dlhodobo spolupracuje.

Záujmy banky a osôb, ktoré majú nadobudnúť byty rozhodne nie sú v rozpore. Banka má záujem, aby ich zmluvné vzťahy boli naplnené.

OTP Banka začala právne analyzovať postup generálnej prokuratúry už od roku 2010, keď došlo k zamedzeniu predaja bytov a možnosti uspokojenia pohľadávky banky. K tomuto zamedzeniu došlo zo strany Generálnej prokuratúry SR. Veríme, že čo najskôr dôjde k začatiu trestného stíhania, v ktorom banka bude vystupovať ako poškodená strana.