Výkupná cena elektriny z bioplynu klesne

21.5.2012

BRATISLAVA 21. mája (WEBNOVINY) – Výkupná cena elektrickej energie vyrobenej prostredníctvom bioplynových staníc s inštalovaným výkonom do jedného megawattu by mala od júla tohto roka klesnúť.

Od začiatku tohto roka sa výkupná cena pohybuje na úrovni 136 eur za megawatthodinu a klesnúť by mala na úroveň 129 eur za megawatthodinu.

To sa nepozdáva spoločnostiam prevádzkujúcim bioplynové stanice. “Vyzývame regulačný úrad a Ministerstvo hospodárstva SR, aby prehodnotili navrhované zníženie pevných výkupných cien za elektrinu vyrobenú z bioplynu. Zníženie výkupnej ceny nie je ničím podložené a zdôvodnené. Zníženie ceny ohrozuje stovky nových pracovných miest,“ upozornilo združenie Potenciál: Bioplyn v otvorenom liste, ktorý zaslalo ministrovi hospodárstva.

Podľa dostupných údajov je na Slovensku v prevádzke dvadsať zväčša poľnohospodárskych bioplynových staníc s celkovým inštalovaným výkonom takmer 17 megawattov. „Počet bioplynových staníc rastie len pomaly a pri znížení výkupných cien bude stagnovať,“ uviedlo združenie, ktoré zastupuje záujmy devätnástich spoločností zaoberajúcich sa realizáciou a prevádzkou bioplynových a biometánových staníc.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) plánuje od júla tohto roka znížiť aj výkupné ceny elektriny vyrobenej v slnečných elektrárňach. Investori, ktorí plánujú uviesť do prevádzky slnečnú elektráreň po 1. júli tohto roka, môžu počítať s garanciou výkupnej ceny elektriny len vo výške 119 eur za megawatthodinu. Tá pritom môže byť vyrobená len vo fotovoltickom zariadení s výkonom do 100 kilowattov, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti budovy. Od začiatku tohto roka dostávajú investori za elektrinu vyrobenú v slnečných elektrárňach necelých 200 eur za megawatthodinu.