Výška odvodov do NJF sa nemusí páčiť Európskej komisii

13.8.2013

BRATISLAVA 13. augusta (WEBNOVINY) – Maximálna výška odvodu do Národného jadrového fondu (NJF) určeného na likvidáciu jadra môže byť zo strany Európskej komisie považovaná za neprimeranú štátnu pomoc.

Ministerstvo hospodárstva SR (MH), ktoré pripravilo nové vládne nariadenie o výške odvodu na takzvaný zadný palivový cyklus, na to v rámci pripomienkového konania upozornili kolegovia z ministerstva financií.

“Ustanovenie maximálnej ročnej výšky odvodu by mohlo obsahovať prvok štátnej pomoci vzhľadom na to, že môže predstavovať poskytnutie ekonomickej výhody pre vybraných koncových odberateľov elektriny,“ myslí si rezort financií, podľa ktorého by bolo dobré celú problematiku notifikovať s Európskou komisiou.

Nový návrh Ministerstva hospodárstva

Ministerstvo hospodárstva v novom návrhu vládneho nariadenia o výške odvodu z dodanej elektriny pre NJF navrhuje, aby najväčší slovenskí odberatelia elektriny platili na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi maximálne dva milióny eur ročne.

“Bude to mať pozitívny dopad na podnikateľské prostredie tým, že náklady na obstaranie jednej megawatthodiny elektriny pre odberateľov náročných na spotrebu budú nižšie o výšku odvodu, ktorú možno započítať do ceny dodanej elektriny pre koncových odberateľov,“ myslí si ministerstvo hospodárstva. Lacnejšou elektrinou sa tak podľa ministerstva zvýši konkurencieschopnosť niektorých podnikov na Slovensku.

Rezort je presvedčený, že maximálna výška odvodu je nastavená tak, „aby zabezpečila dostatočnú mieru tvorby finančných prostriedkov určených na krytie záverečnej časti jadrovej energetiky a historického deficitu“.

Poplatky Národnému jadrovému fondu

Na likvidáciu jadra má Slovensku k dispozícii viac ako 967 mil. eur. Toľko prostriedkov totiž evidoval na svojom účte Národný jadrový fond ku koncu vlaňajška. Na zadný palivový cyklus sa skladajú prevádzkovatelia jadrových zariadení, ako aj spotrebitelia elektrickej energie. V minulom roku dostal NJF od prevádzkovateľov jadrových zariadení viac ako 68 mil. eur a od spotrebiteľov takmer 71 mil. eur.

Spotrebitelia platia v súčasnosti v cenách elektriny zhruba 3,15 eura za každú odobratú megawatthodinu. Prevádzkovatelia platia do NJF ročný fixný poplatok vo výške 13,4 tisíc eur za každý megawatt inštalovaného výkonu, pričom táto suma je každoročne valorizovaná o infláciu. Prevádzkovatelia jadrových zariadení platia aj variabilný príspevok, ktorý je stanovený vo výške 5,95 % z predajnej ceny elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení za uplynulý rok.

Prostriedky na likvidáciu jadra od začiatku tohto roka spravuje ministerstvo hospodárstva. Rezort ich následne mesačne prevádza na účet NJF. Účelom jadrového fondu je sústreďovať finančné prostriedky vyzbierané od prevádzkovateľov jadrových zariadení, ako aj od samotných spotrebiteľov elektrickej energie. Národný jadrový fond tieto prostriedky poskytuje na riešenie tzv. historického dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky z dôvodu neakumulovania finančných zdrojov na záverečnú časť jadrovej energetiky.