Výsledky firiem budú verejné v registri účtovných závierok

21.5.2013

BRATISLAVA 21. mája (WEBNOVINY) – Ministerstvo financií uviedlo zatiaľ do testovacej prevádzky nový register účtovných závierok.

Ten umožní firmám podľa rezortu bezplatne zverejňovať účtovné dokumenty v zmysle hesla „jedenkrát a dosť“. Register účtovných závierok sprístupnilo ministerstvo na adrese www.registeruz.sk.

Databáza registra je v testovacej prevádzke naplnená historickými údajmi za roky 2009 až 2011 a v priebehu tohto roku sa bude dopĺňať priebežne o účtovné závierky podané za rok 2012.

Od začiatku budúceho roka budú účtovné závierky dopĺňané do registra automaticky, a to do 15 pracovných dní od ich podania.

Po novom tak už nebudú podnikatelia podľa ministerstva financií povinní predkladať účtovné závierky viacerým inštitúciám a v rôznych lehotách, a to podľa právnej formy či predmetu podnikania. „Od 1. januára 2014 predložia účtovné závierky len finančnej správe. Vďaka novému portálu všetky ostatné štátne inštitúcie tieto informácie získajú bez toho, aby si ich pýtali od samotných podnikateľských subjektov. Ďalšou výhodou registra je aj vytvorenie prístupu verejnosti k týmto údajom, čo prispeje k zvýšeniu transparentnosti,“ informuje rezort Petra Kažimíra.

Prevádzka nového registra má podľa ministerstva znížiť administratívnu záťaž podnikateľov. Súčasný stav totiž podnikateľský sektor výrazne zaťažuje nielen administratívne, ale aj finančne. „Len za zverejňovanie účtovných závierok v Obchodnom vestníku platia účtovné jednotky celkovo približne 510 tisíc eur ročne, pričom za nepodanie či nezverejnenie účtovnej závierky hrozia pokuty,“ upozorňuje rezort financií. Medzi rokmi 2009 až 2011 pritom bolo podaných viac ako 1,1 milióna účtovných závierok. Terajšie zverejňovanie účtovných závierok v Obchodnom vestníku tak nahradí zverejnenie závierky v registri, a to bez poplatku.

Ministerstvo financií má tiež podľa zverejnených informácii v pláne zjednodušiť účtovné výkazy pre malých podnikateľov s obratom do 700 tisíc eur ročne. „V roku 2014 sa predpokladá zavedenie zjednodušenej súvahy, výkazu ziskov a strát a skrátenej formy poznámok,“ avizuje rezort.

Pilotnú prevádzku registra účtovných závierok, ktorý bol vytvorený v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov, Slovenskou komorou audítorov a Slovenskou asociáciou podnikových finančníkov, spúšťa rezort financií viac ako sedem mesiacov pred plánovaným nasadením do ostrej prevádzky. „Cieľom je otestovať systém z hľadiska záťaže a funkcionality. Od 1. januára 2014 bude v ostrej prevádzke plniť register úlohu centrálneho miesta predkladania účtovných výkazov a zároveň jednotného miesta pre zverejňovanie týchto výkazov. Vytvorenie centrálnej databázy účtovných závierok môže napomôcť aj v boji proti daňovým podvodom,“ uvádza ministerstvo.

Spravovať nový register bude DataCentrum, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo financií SR. Celkové náklady na vytvorenie registra by mali dosiahnuť, vrátane nadstavbových funkcií, takmer 1,7 mil. eur bez DPH.