Vznikla Slovenská asociácia grantových poradcov

24.1.2013

BRATISLAVA 24. januára (WBN/PR) – Slovenská asociácia grantových poradcov (SAGP), dobrovoľné záujmové združenie profesionálov z oblasti podpory lokálneho i regionálneho rozvoja a grantového poradenstva, začína v týchto dňoch svoju aktívnu činnosť. Ambíciou asociácie je priniesť kvalitatívnu zmenu do prípravy a implementácie rozvojovej pomoci na projektovej a programovej úrovni a tým prispieť k zvýšenej úspešnosti čerpania EÚ fondov alokovaných pre Slovensko. „Zjednotením a aktivizáciou odbornej verejnosti chce SAGP vytvoriť spoločnú nezávislú platformu. Našim prvým krokom bude snaha o zefektívnenie plánovania nového programového obdobia 2014 – 2020,” upresňuje zámery SAGP Tamás Szőke, predseda asociácie.

Aké sú ciele asociácie?
Hlavnými cieľmi asociácie, ktoré upravujú Stanovy SAGP, je zabezpečovať odborné stanoviská k formovaniu a implementácii rozvojovej politiky SR ako aj k problematike EÚ fondov, organizovať odborné podujatia a vzdelávanie pre odbornú i laickú verejnosť a v neposlednej rade zastupovať a chrániť záujmy svojich členov. Dlhodobou víziou SAGP je tak profesionalizácia a štandardizácia služieb súvisiacich s prípravou a implementáciou rozvojových projektov financovaných z grantových zdrojov prostredníctvom sústavného budovania znalostnej bázy založenej na praktických skúsenostiach.

Zakladajúci členovia
Zakladajúcimi členmi je desať renomovaných spoločností v oblasti grantového poradenstva pôsobiacich na Slovensku: Cassis consult, s.r.o., Castor & Pollux, a.s., Centire s.r.o., ESIRA, s.r.o., Euro Dotácie, a. s., EUROFORMES, a. s., EuroPro s.r.o., GESTUS, a. s., Octigon, a.s., Star EU a.s.

Kontakt na SAGP
Slovenská asociácia grantových poradcov (SAGP), Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, info@sagp.sk, www.sagp.sk