Z lekárenstva sa stáva podľa lekárnickej komory maloobchod

2.8.2012

BRATISLAVA 2. Augusta (WEBNOVINY) – Slovenská legislatíva sa prikláňa k tomu, že sa z lekárenstva stane maloobchodný segment zameraný na nízke ceny liekov, farmaceuti budú bez kompetencií a siete lekární budú presadzovať svoje obchodné záujmy.

Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii 1. viceprezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ.

Komora upozorňuje zároveň na to, že úloha farmaceuta sa zredukovala len na stimuláciu spotreby liekov na základe obchodných tlakov zo strany prevádzkovateľov lekární.

SLeK nesúhlasí ani so zľavami na lieky vydávané na recept. Podľa Sukeľa, takéto vernostné systémy ovplyvňujú ľudí, aby si kupovali viac liekov, čoho dôkazom má byť aj nárast ich spotreby.

Zrealizovali prieskum

SLeK preto zrealizoval v júli prieskum verejne mienky, aby zistila aj názor pacientov na rovnaké doplatky liekov vo všetkých lekárňach. Z približne tisíc respondentov 75% uviedlo, že doplatky za ten istý liek by mal byť všade rovnaký.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že štvrtina pacientov cielene vyhľadáva zľavy a znižovanie doplatkov, 18 % pacientov vyžaduje odbornosť lekárnika a približne polovica ľudí preferuje návštevu najbližšej lekárne.

„Toto zistenie nás len utvrdzuje v našom názore, že vernostné systémy ovplyvnili správanie pacientov, zvlášť sociálne slabších,“ uviedol prezident SLeK Tibor Czuľba.

Percento ľudí, ktoré vyžaduje odbornosť lekárnika považuje za veľmi nízke, preto komora požaduje, aby sa prijali nástroje, ktoré budú stimulovať lekárne nie k cenovej vojne, ale k ponuke odborných služieb.

Chcú zákaz vernostných zliav

SLeK už pripomienkoval zákon o lieku a zákon o úhrade za lieky. Za najdôležitejšie považujú legislatívny zákaz siete lekární a zákaz poskytovania vernostných zliav na lieky na predpis.

Komora zároveň navrhuje opätovné zavedenie špecializácie lekárenstva ako podmienky pre vedenie lekárne ako aj to, aby lekárne mohli otvárať len farmaceuti.

„V existujúcich lekárňach v súčasnosti prevádzkovaných laikmi je v záujem bezpečnosti pacienta nevyhnutné posilniť zodpovednosť odborného zástupcu tak, aby nebol v závislom postavení od laických rozhodnutí. Rovnako je nutné riešiť nezmyselný hybrid povinnej registrácie a nepovinného členstva,“ doplnil Sukeľ.

Liberalizácia poskytovania lekárenskej starostlivosti podľa komory neznížila ceny, zhoršila dostupnosť, spôsobila neexistenciu pohotovostnej služby a lekárne obmedzili neziskové služby ako individuálnu prípravu liekov.