Začali tendre na stavebný dozor pre diaľnice pri Žiline

5.3.2013

BRATISLAVA 5. marca (WEBNOVINY) – Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) vyhlásila užšie súťaže na stavebný dozor pre výstavbu dvoch diaľničných úsekov v okolí Žiliny.

Poskytovanie tejto činnosti pre stavbu D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka za predpokladanú cenu 7,31 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) by malo trvať 2019 dní, čiže päť a pol roka.

O účasť v tendri treba požiadať do 12. apríla a o vysvetlenie podmienok účasti do 22. marca.

Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania, v prípade užšej súťaže na stavebný dozor pre D3 Žilina, Strážov – Brodno je predpokladaná cena 4,26 mil. eur bez DPH počas 1 654 dní, teda štyri a pol roka. Záujemcovia môžu o účasť požiadať do 8. apríla a o vysvetlenie podmienok účasti do 6. marca.

Uchádzači musia v oboch tendroch preukázať, že v uplynulých troch rokoch poskytovali služby stavebného dozoru minimálne na jednej stavbe s celkovou zmluvnou cenou za práce najmenej 180 mil. eur bez DPH. Pri vyhodnocovaní bude rozhodovať ekonomicky najvýhodnejšia ponuka na základe troch kritérií. Navrhovaná zmluvná cena má váhu 80 bodov, denná sadzba na kľúčového i nekľúčového odborníka po desať bodov. NDS chce stavebný dozor pre stavbu oboch úsekov D1 a D3 financovať zo zdrojov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu.

NDS už skôr začala užšiu súťaž na stavebný dozor pre stavbu D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala za predpokladanú cenu 13,45 mil. eur bez DPH počas 2 569 dní, čiže siedmich rokov. Pôvodnú verejnú súťaž na stavebný dozor pre diaľnicu pri Žiline s tunelom Višňové, vyhlásenú vlani v júni, diaľničiari predtým zrušili s tým, že to v závere minulého roka nariadil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Činnosť stavebného dozoru pre stavbu D3 Svrčinovec – Skalité v polovičnom profile má predpokladanú cenu 4,95 mil. eura bez DPH. Poskytovanie služby je plánované na 1 654 dní, čiže štyri a pol roka.

ÚVO už koncom minulého roku nariadil NDS opätovne vyhodnotiť ponuky v súťažiach na stavebný dozor pre pripravovanú stavbu D1 Hubová – Ivachnová i rozostavené dva úseky D1 Jánovce – Jablonov. Úrad tak rozhodol na základe námietok niektorých uchádzačov proti vyhodnoteniu ponúk.

NDS zdôvodnila použitie postupu užšej súťaže na stavebný dozor pre diaľničné stavby snahou o zefektívnenie priebehu verejného obstarávania. „V zmysle zákona o verejnom obstarávaní je forma užšej súťaže štandardnou transparentnou a nediskriminačnou formou verejného obstarávania,“ informoval nedávno agentúru SITA hovorca NDS Marcel Jánošík. „V prvom kole neobmedzený počet záujemcov predloží žiadosť o účasť, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti. Všetci uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti v prvom kole, sú vyzvaní na podanie cenovej ponuky,“ dodal Jánošík.

Podľa novely verejného obstarávania, účinnej od 18. februára, sa ponuky budú predkladať v oddelených a uzatvorených častiach. Jedna časť bude obsahovať dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky a druhá časť ponuky bude obsahovať cenu. Druhá časť sa otvorí iba v prípade, ak uchádzač splní podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Túto formu verejného obstarávania začala NDS používať aj v súťažiach na realizáciu stavebných prác na úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest.