Záchranári vítajú možnosť pracovať na urgente, sestry nie

2.12.2012

BRATISLAVA 2. decembra (WEBNOVINY) – Kým sestry odmietajú, aby ich prácu na urgentnom príjme nahrádzali záchranári, tí však tento krok vítajú.

Umožniť im to má nový výnos ministerstva zdravotníctva o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie.

Ako uviedol prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby Ján Šteso, nakoľko majú záchranári široký záber vedomostí, bude ich prítomnosť na urgente prínosom.

„Musia sa vedieť rýchlo a správne rozhodovať, vždy skoordinovať všetky svoje sily, pracujú pod tlakom a stresom, pretože prichádzajú k zraneným väčšinou ako prví a sú prvým článkom pri záchrane života,“ konštatuje Šteso s tým, že denne riešia rôzne prípady z oblasti neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

V Európskej únií je podľa neho bežnou praxou, že neodkladná zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje v teréne a na urgentnom príjme, sa v personálnom obsadení prelína.

Komora sestier nie je spokojná s tým, že sestry majú byť na oddeleniach urgentných príjmov nahrádzané záchranármi. Ministerstvu vyčítajú, že takýmto spôsobom chce riešiť ich nedostatok na jednej strane a nadbytok záchranárov na strane druhej.

Jeden namiesto troch

Sestry odmietajú redukciu ich počtu na urgentnom príjme z troch na dve s tým, že jednu z nich môže nahradiť záchranár. „Ako je možné nahradiť tri sestry jednou sestrou a jedným záchranárom,“ pýta sa komora, podľa ktorej sa týmto opatrením zároveň zníži personálny normatív v zariadení.

Sestry sa voči novému ministerskému výnosu bránia tým, že záchranár nie je kvalifikovaný na prácu v ústavnom zariadení, ale na prácu v teréne a obsah jeho špecializačného štúdia sa odlišuje od toho, ktoré majú ony. „Ide o výkon odlišných zdravotníckych povolaní,“ uvádza komora.

Záchranári sa bránia

Hlavný odborník MZ pre zdravotnícke záchranárstvo Roland Száz však sestrám kontruje, že záchranári sú počas štúdia pripravovaní nielen na prácu v teréne, ale aj zvládanie všetkých urgentných stavov.

„Zdravotnícky záchranár počas štúdia nadobúda prax aj vo výkonoch, ktoré sa robia aj v ústavných zariadeniach a vykonávajú ich sestry. Dokonca aj také, na ktoré sa sestry počas štúdia nepripravujú a majú ich kompetenciu vykonávať lekári,“ uvádza Száz. Zastáva názor, že záchranár je plne kvalifikovaný na prácu na urgente, nakoľko je vedený zvládať všetky akútne stavy.

„Z hľadiska toho, že je nedostatok sestier a bude ich stále väčší, považujem za vhodné zaradiť zdravotníckeho záchranára na urgentné príjmy v ústavných zdravotníckych zariadeniach,“ konštatuje Száz. Ten nepovažuje taktiež za šťastné zníženie personálnych normatív.

Rezort zdravotníctva odmieta, že by sa výnosom znížili personálne normatívy, keďže je v ňom formulácia o minimálne dvoch sestrách, prípadne jednej sestre a jednom záchranárovi na urgentnom oddelení. To podľa ministerstva umožňuje zdravotníckym zariadeniam, aby na tejto pozícii mali i viacerých pracovníkov.