Zamestnancom Železníc SR stúpnu platy o 20 eur

22.4.2013

BRATISLAVA 22. apríla (WEBNOVINY) – Zamestnanci Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) budú mať v tomto roku mierne vyššiu priemernú mzdu.

Podľa novej kolektívnej zmluvy na rok 2013, ktorú vedenie podniku a jedenásť odborových organizácií podpísali v pondelok po náročných vyjednávaniach, mzdové tarify pracovníkov sa zvýšia o pevnú sumu 20 eur.

„Tento rok, možno viac ako v minulosti, bolo potrebné využiť silu argumentov a zhodnotiť efektívne pre a proti za každú zmluvnú stranu. Výsledkom je najmä dohoda v oblasti miezd,“ informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.

Odstupné bude podľa Zákonníka práce

Železnice budú poskytovať odstupné zamestnancom v súlade so Zákonníkom práce. Podľa spoločnosti zachované zostávajú aj všetky sociálne istoty pracovníkov.

„Môžeme konštatovať, že aj tento rok, aj napriek tomu, že sme využili zákonnú možnosť konania pred sprostredkovateľom, zmluvné strany našli vo finále spoločnú reč. Cieľom zamestnávateľa, ktorý na základe dohodnutých kompromisov podporili aj odborové organizácie, je zachovať v zodpovedajúcom rozsahu sociálne zabezpečenie zamestnancov,“ dodala Pavliková. Kolektívna zmluva ŽSR nadobudne účinnosť 1. mája 2013.

Priemerná mesačná mzda v ŽSR vlani dosiahla 812,42 eura a medziročne sa zvýšila o 5,4 %, resp. o 41,87 eur. Železnice plánovali, že v tomto roku priemerná mzda zamestnancov dosiahne 828,10 eur a oproti vlaňajšku sa mala zvýšiť o 15,68 eur, resp. o 1,9 %. Pred dvoma rokmi zamestnanci spoločnosti zarábali v priemere 770,55 eura.

Vývoj zvyšovania miezd

Železnice vlani vynaložili na mzdy bez vplyvu rezerv celkom 141,1 mil. eur, čo bolo medziročne menej o 3,5 %, alebo o 5,17 mil. eur. Mzdové náklady v podniku v roku 2011 dosiahli 146,28 mil. eur. Plánované výdavky na mzdy v tomto roku by mali dosiahnuť 144,09 mil. eur, čo by bolo viac o 2,1 %.

Spoločnosť v minulom roku použila na osobné náklady podľa slovenských účtovných štandardov 206,91 mil. eur. Oproti roku 2011 to bolo menej o 5,7 %, resp. o 12,54 mil. eur.

Pred dvoma rokmi osobné náklady dosiahli 219,45 mil. eur. ŽSR plánovali v tomto roku osobné náklady v objeme 212,95 mil. eur, čo by oproti vlaňajšku znamenalo zvýšenie o 2,9 %, čiže o 6,04 mil. eur.

Evidenčný počet zamestnancov ŽSR vlani klesol medziročne o 577 na 14 421 k 31. decembru 2012. V tomto roku spoločnosť neplánuje hromadné prepúšťanie.

Od začiatku revitalizácie koncom roku 2010 z pôvodných 17 tis. zamestnancov ŽSR odišlo doteraz okolo 2 600 pracovníkov. Masové prepúšťanie bolo súčasťou ozdravovania a škrtania nákladov. Železnice mali k 1. marcu tohto roka 14 413 zamestnancov, koncom roku 2011 zamestnávali ešte 15 tis. ľudí.

Železnice Slovenskej republiky vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení štátneho podniku. Od 1. januára 2002 sa na základe Projektu transformácie a reštrukturalizácie rozdelili na dva samostatné subjekty – ŽSR a Železničnú spoločnosť, a.s. ŽSR majú základné imanie 800,17 mil. eur, spravujú a prevádzkujú železničnú infraštruktúru, vrátane tratí a staníc.