Zápis zmeny obchodného mena spoločnosti

18.2.2013

Po návodoch ako rozšíriť predmety podnikania alebo ako zmeniť sídlo spoločnosti prinášame praktické rady, ako postupovať pri zmene obchodného mena firmy.

Plánované meno spoločnosti je najprv potrebné si preveriť vo viacerých registroch.

Parazitovanie na známej značke väčšinou znamená problémy.

Pri výbere názvu obchodného mena je dôležitých niekoľko faktorov. Medzi nimi najmä kontrola znenia nového obchodného mena. Nové obchodné meno totiž nesmie byť už zapísané v obchodnom registri. Vylučuje sa tým dualizmus totožného mena.

Znenie nového obchodného mena nemôže vyvolávať nebezpečenstvo zámeny, resp. podnikateľ jeho názvom nemôže „paratizovať“ na povesti, dobrom mene, podnikaní, ochrannej známke iného podnikateľa. V tejto súvislosti je dobré si prezrieť register ochranných známok vedený Úradom priemyselného vlastníctva.

Mohla by nastať situácia, kedy obchodný register napríklad zapíše obchodné meno v znení: Coca – Cola SK s.r.o., alebo Google SK s.r.o., nakoľko obchodný register skúma len totožnosť obchodného mena, a teda či nie je predmetné meno už zapísané v obchodnom registri. Neskúma a nezaoberá sa (ani sa nemôže) otázkou možného vyvolania nebezpečenstva zámeny, resp. parazitovania.

Celý článok o tom, ako postupovať pri zapísaní mena spoločnosti a komunikácii s jednotlivými úradmi, sa dočítate TU