Zdravotné odvody pri predaji nehnuteľnosti, ako postupovať

29.3.2013

BRATISLAVA 29. marca (WEBNOVINY) – Od 1. januára 2011 sa platí poistné na zdravotné poistenie spravidla zo všetkých príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov, vrátane príjmu z predaja nehnuteľnosti.

Ak osoba platí daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti, bude musieť z tohto príjmu zaplatiť aj zdravotné odvody. Ak je od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti osoba oslobodená, tak z tohto príjmu zdravotné poistenie neplatí.

Neoslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti treba uviesť v daňovom priznaní

Od dane z príjmu je oslobodený príjem:
– z predaja bytu po uplynutí piatich rokov odo dňa nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku

– z predaja bytu nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia bytu preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku

– z predaja bytu, ktorý bol vrátený oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov – vrátenie bytu oprávneným osobám v rámci reštitúcie

– z prevodu členských práv v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň 5 rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvu s bytovým družstvom

– získaný nadobudnutím vlastníctva ako náhrada za uvoľnený byt alebo prijatá náhrada za uvoľnený byt a užívateľom bytu od oprávnenej osoby.

Ak osoba nadobudla vlastníctvo k bytu do 31. 12. 2010, od dane je oslobodený aj príjem z predaja toho bytu, v ktorom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej dva roky pred predajom bytu. Táto podmienka však bola od 1. januára 2011 zrušená a preto sa netýka bytov, ktoré predávajúci nadobudol do vlastníctva po 31. 12. 2010.

Aký je príjem z predaja nehnuteľnosti neoslobodený od dane a ďalšie potrebné informácie nájdete TU