Zdravotné odvody sa budú platiť z celej sumy dividend

14.12.2012

SZČO sa novú výšku odvodov dozvedia do konca januára

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sa o novej výške preddavku na zdravotné poistenie, ktorý majú platiť za január až december budúceho roka, dozvedia od svojej zdravotnej poisťovne do konca januára budúceho roka. Povinnosť informovať SZČO o novej sume preddavku na rok 2013 zdravotným poisťovniam uložila novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára budúceho roka.

Zdravotné poisťovne však zatiaľ nemajú informáciu o tom, akú výšku odvodov na sociálne poistenie SZČO zaplatili v roku 2011. Ide pritom o jeden z údajov, ktorý je potrebný pri výpočte preddavku na zdravotné odvody. Ako pre agentúru SITA uviedla PR špecialistka zdravotnej poisťovne Dôvera Monika Šimunová, podľa schválenej novely zákona by tieto údaje mala Finančná správa SR poskytnúť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou do 4. januára budúceho roka a úrad by mal informácie posunúť zdravotným poisťovniam do piatich pracovných dní, teda do 11. januára 2013.

„Keďže nám legislatíva neumožnila klientom oznámiť túto výšku preddavku skôr, pripravili sme pre nich kalkulačku na našej internetovej stránke, kde si môžu vypočítať výšku preddavku od 1. januára 2013 už teraz,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková. VšZP pritom podľa nej predpokladá, že listové zásielky s oznámením o novej sume preddavku začne SZČO zasielať od 15. januára tohto roka. Kalkulačku pre orientačný výpočet novej výšky odvodov pre SZČO ponúka na svojej internetovej stránke aj zdravotná poisťovňa Dôvera. BRATISLAVA 14. decembra (WEBNOVINY) – Zdravotné odvody sa budú od budúceho roka platiť z celej sumy dividend a podielov na zisku obchodných spoločností.

Vláda Roberta Fica totiž v zákone o zdravotnom poistení zrušila ustanovenie, podľa ktorého sa majú zdravotné odvody platiť len zo sumy dividend a podielov na zisku, ktorá presiahne minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby.

Najnižší možný vymeriavací základ SZČO je v súčasnosti 339,89 eura, od začiatku budúceho roka sa zvýši na 393 eur. Poberateľ dividendy, resp. podielu na zisku v sume 500 eur tak po novom na zdravotné poistenie odvedie 14 % z tejto čiastky, čo je 70 eur.

Ak by zostalo v platnosti ustanovenie, ktoré zaviedla vláda Ivety Radičovej, pri 500-eurovej dividende by sa 14-percentný zdravotný odvod v budúcom roku platil len zo sumy 107 eur, čo by predstavovalo takmer 15 eur. Od začiatku budúceho roka sa na príjmy z dividend a podielov na zisku zvýši sadzba na zdravotné poistenie zo súčasných 10 % na 14 %.

Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú už podpísal prezident Ivan Gašparovič. Na zdravotné odvody z dividend sa bude vzťahovať vyšší maximálny vymeriavací základ ako na ostatné príjmy. Kým pri ostatných príjmoch bude maximálny ročný vymeriavací základ 60-násobkom priemernej mzdy, čo je v budúcom roku 47 160 eur, pri dividendách bude osobitný maximálny ročný vymeriavací základ na úrovni 120-násobku priemernej mzdy na Slovensku, pre budúci rok 94 320 eur.

Suma vyplatených dividend sa pritom nebude započítavať do celkových príjmov, a preto sa nemôže stať, že by osoba zaplatila zdravotné odvody len z dividend a vyhla sa plateniu odvodov z ostatných príjmov. Zdravotné odvody z dividend sa budú vyberať formou zrážky pri ich výplate. Preddavok na poistné z dividend bude za osobu, ktorej boli vyplatené dividendy, vypočítavať a odvádzať platiteľ dividend. Tento preddavok bude splatný do dvoch mesiacov odo dňa vyplatenia dividendy.

Ministerstvo zdravotníctva nevie vyčísliť, aký vplyv bude mať zvýšenie odvodov z dividend na rozpočet verejnej správy. Príjmy z dividend totiž v súčasnosti nepodliehajú dani z príjmov na území Slovenska ani inej evidenčnej povinnosti zo strany prijímateľa. „Z tohto dôvodu nie je možné vyčísliť dopad navrhovaného opatrenia, nakoľko nie je možné určiť sumu, ktorú v súčasnosti poberajú občania Slovenskej republiky a ďalšie osoby zúčastnené na verejnom zdravotnom poistení z majetkových účastí v podnikoch v Slovenskej republike a v podnikoch so sídlom v zahraničí,“ uvádza rezort.