Ženy si pýtajú v práci menej peňazí ako muži

6.4.2013

BRATISLAVA 6. apríla (WEBNOVINY) – Priemerný zárobok žien tvorí menej ako 80 percent z mužskej priemernej mzdy. Zákonník práce rodové rozdiely v platoch zakazuje, no v praxi sú bežným javom.

Rezort práce ženám odporúča, aby za zrovnoprávnenie platov bojovali hlavne samé.

Informovali o tom riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Oľga Pietruchová a riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Silvia Porubänová.

Aby ženy dosiahli ročný príjem mužov, musia robiť 15 mesiacov. Rodový mzdový rozdiel dosiahol v roku 2011 20,5 percenta. Pozitívne podľa Pietruchovej je, že v priebehu posledných desať rokov tento rozdiel klesol.

Najväčšieho rozdiely sú medzi ľudmi s titulom

Pred desiatimi rokmi bolo Slovensko na úrovni asi 27 percent, čím sa radilo medzi najhoršie štáty Európy. V súčasnosti sa pohybujeme nad priemernou úrovňou EÚ. I keď Zákonník práce zakazuje diskrimináciu na základe pohlavia v odmeňovaní a prikazuje platiť rovnakú mzdu za rovnakú prácu, pretrvávajú tieto rozdiely v praxi aj naďalej. Najväčšie rozdiely sú medzi vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi, čo je podľa Pietruchovej najviac zarážajúce.

Ženy musia za výšku platu bojovať

Približne 30 percent rodového rozdielu možno pripísať historicko-spoločenským faktorom, vysvetľuje Porubänová. Mnohé rozdiely teda nie sú zdôvodniteľné vplyvom histórie. Ako Porubänová tvrdí, vzniká tu tak pomerne veľký „manévrovací priestor“ pre vlastnú iniciatívu žien. Už pri prijímaní do zamestnania musia mať na zreteli, že za výšku svojho príjmu sa treba pobiť.

Pietruchová tvrdí, že doposiaľ sa u nás neviedol spor, ktorý by riešil nerovnosť v odmeňovaní na základe pohlavia. Z istých prieskumov podľa nej vyplýva, že ženy sa aj samé dobrovoľne ohodnocujú nižšou sumou pri nástupe do práce. Hlavne, aby ju dostali a aj preto, že sú skromnejšie.

Štát pre nápravu vypracúva metodiky, s ktorými budú pracovať inšpektoráty práce. Podľa Pietruchovej treba hľadať najskôr mäkšie mechanizmy ako ísť cestou súdov. Metodiky vzniknú na základe projektu Inštitútu rodovej rovnosti, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.