Zlieváreň SEZ Krompachy zaznamenala pokles výroby aj zisku

30.8.2012

BRATISLAVA 30. augusta (WEBNOVINY) – Zlieváreň SEZ Krompachy, a.s., ktorá vyrába odliatky zo sivej liatiny, dosiahla v prvom polroku tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v objeme 3,65 mil. eur.

Ako ďalej vyplýva zo zverejnených informácií, v medziročnom porovnaní je to zníženie o 11,2 %. Podľa vyjadrení podniku sa znížila výroba odliatkov medziročne o 13 %, pričom vyrobil a predal 2 965 ton.

Z celkovej produkcie išlo 85 % zahraničným odberateľom. Firma dosiahla v prvých šiestich mesiacoch zisk 594,2 tis. eur, avšak v porovnaní s prvým polrokom minulého roka poklesol o 20 %.

Na základe obchodného a finančného plánu uvažuje s výrobou odliatkov zo sivej liatiny pre rok 2012 v objeme 5 500 ton a s kladným hospodárskym výsledkom. „Pri súčasnom vývoji objednávok predpokladáme stabilnú výrobu pri terajšom počte zamestnancov,“ uviedla spoločnosť.

Akciová spoločnosť Zlieváreň SEZ Krompachy vznikla v roku 1992 v procese privatizácie z majetku štátneho podniku SEZ Krompachy.

Firma podniká v oblasti vývoja, výroby a predaja výrobkov strojárenskej metalurgie, výroby a opráv modelových zariadení, výroby a predaja výrobkov z dreva a v oblasti nakladania s odpadmi. Nosným výrobným programom je výroba a predaj odliatkov zo sivej liatiny a výroba modelových zariadení.