Zmena EÚ legislatívy poškodí farmárov a výrobcov biopalív

12.7.2013

BRATISLAVA 12. júla (WBN/PR) – Včerajšie hlasovanie europoslancov z Výboru pre životné prostredie o znížení podielu biopalivovej zložky v benzíne a nafte z 10% na 5,5% do roku 2020 je negatívnou správou pre tisícky slovenských poľnohospodárov a zamestnancov v biopalivovom priemysle.

V Bruseli sa už niekoľko mesiacov intenzívne diskutuje o podobe biopalivového priemyslu v EÚ. Podľa platnej smernice EÚ sa má postupne do roku 2020 zvýšiť podiel biopalivovej zložky, primiešavanej do benzínu a nafty, na 10 %. Ide o biopalivá prvej generácie vyrábané z energetických plodín, v našich pomeroch napr. z kukurice, repky olejnej či obilnín. Skupina europoslancov a lobistov sa však snaží spochybniť prínos biopalív prvej generácie a presadzuje, aby sa platný limit 10 % znížil o polovicu a začali sa podporovať biopalivá druhej generácie, vyrábané napr. z odpadových surovín. Zaviesť do komerčnej praxe biopalivá druhej generácie do roku 2020 je podľa mnohých odborníkov však absolútne nereálny termín, pretože tieto technológie sú príliš drahé a zatiaľ nie sme schopní masovo ich využívať. Napriek odborným argumentom Výbor pre životné prostredie EP odhlasoval vo štvrtok 11.07.2013 návrh na zníženie limitu z 10% na 5,5%. O tomto návrhu bude v septembri rozhodovať plénum europarlamentu.

Odlišný názor ako výbor pre životné prostredie zdieľa Výbor pre priemysel, výskum a energetiku EP (ITRE), ktorý presadzuje iný pomer – 7,5% podiel biopalív prvej generácie a 2,5 % podiel pre pokročilé biopalivá druhej generácie.

„Včerajšie hlasovanie je negatívnou správou pre Slovensko. Zníženie kvóty pre biopalivá prvej generácie môže priamo ohroziť stovky pracovných miest. Pestovanie a spracovanie energetických plodín prináša našim ľuďom tisícky pracovných miest a určite nie zanedbateľný prínos aj pre štátnu pokladnicu. Argument, že plodiny na biopalivá zaberajú plochu potravinárskym, a tým spôsobujú zdražovanie potravín a hlad, sú absolútne absurdné. Tieto demagógie opakovane vyvracia Svetová banka vo svojich správach a mnohé ďalšie odborné štúdie. Na Slovensku máme obrovské plochy nevyužitej pôdy, ktorá môže byť využívaná či už na pestovanie potravinárskych, alebo energetických plodín. Do biopalivového priemyslu išli veľké investície, jeho útlm by bol určite pre Slovensko stratou,“ komentoval situáciu Ing. Dušan Haruštiak zo ZVVB.