Zmeny v reťazení pracovných pomerov podľa Mihála nepomôžu

24.10.2012

BRATISLAVA 24. októbra (WEBNOVINY) – Zmeny v reťazení pracovných pomerov na určitý čas podľa poslanca Jozefa Mihála (SaS) zamestnancom nepomôžu.

Podľa neho sa totiž nedá čakať, že po dvoch rokoch trvania pracovného pomeru na určitý čas zamestnávateľ takéhoto zamestnanca prijme na čas neurčitý. Zamestnávateľ totiž môže namiesto toho prijať iného človeka na určitý čas.

„Takýto zamestnanec v súčasnosti po troch rokoch obvykle končí, teraz príde o prácu po dvoch rokoch,“ upozornil bývalý minister práce.

Mihál navrhol vypustiť z vládneho návrhu novely zavedenie súbehu výpovednej lehoty a odstupného. Žiada tiež ponechanie súčasnej definície závislej práce Ďalší jeho návrh je o zachovaní flexikonta ako nástroja organizácie pracovného času v prípade, že sa firma dostane do prevádzkových problémov a nemá dostatok práce pre svojich zamestnancov.

Exminister práce navrhuje zrušiť zmeny

Exminister práce tiež presadzuje zrušenie všetkých zmien pre ľudí pracujúcich na dohody a zachovanie súčasného postavenia zamestnaneckých rád a dôverníkov. Jeden z jeho ďalších pozmeňujúcich návrhov má umožniť to, aby sa zvýšil najvyšší možný vek študenta pracujúceho na dohodu z 26 rokov na 30 rokov.

Od začiatku budúceho roka by sa mal po prepustení zamestnanca, ktorého pracovný pomer trval dlhšie ako dva roky, obnoviť súbeh výpovednej lehoty a odstupného. Takémuto zamestnancovi má zamestnávateľ poskytnúť odstupné nielen pri skončení pracovného pomeru dohodou, ale aj pri výpovedi z organizačných a zdravotných dôvodov. Výška odstupného bude pritom závisieť od počtu odpracovaných rokov.

Návrh ministerstva práce zároveň chce, aby bolo možné v kolektívnej alebo pracovnej zmluve dohodnúť aj dlhšie výpovedné lehoty, ako stanovuje Zákonník práce.

Meniť sa bude reťazenie pracovných pomerov

Zmeny by sa mali dotknúť aj reťazenia pracovných pomerov na určitý čas. Kým v súčasnosti je možné uzatvoriť pracovný pomer na určitý čas najviac na obdobie troch rokov a možno ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci týchto troch rokov najviac trikrát, po novom bude možné takýto pracovný pomer dohodnúť najdlhšie na dva roky.

V rámci týchto dvoch rokov ho zamestnávateľ môže predĺžiť či opätovne dohodnúť najviac dvakrát.
Ďalším z návrhov rezortu práce je aj vypustenie niektorých znakov definície závislej práce. Ide o znaky, ktoré hovoria o vykonaní na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa a o tom, že ide o výkon práce, kde sa opakujú určené činnosti.

Zmeny sa budú týkať aj dohodárov

Jedným zo znakov, ktoré mali v definícií chýbať, mal byť aj pracovný čas určený zamestnávateľom, ten si však nakoniec zástupcovia zamestnancov vyrokovali naspäť. Ministerstvo práce chce spresnením definície závislej práce zabrániť tomu, aby zamestnanci boli nútení k zmene svojho pracovného statusu, ak majú naďalej vykonávať tú istú prácu.

Zmeny v Zákonníku práce by sa podľa návrhu ministerstva mali týkať aj dohodárov. Na návrh rezortu práce sa budú na nich vzťahovať ustanovenia o pracovnom čase a minimálnej mzde. Ministerstvo pôvodne chcelo dohodárom priznať aj dovolenky, tento bod však nakoniec z návrhu vypustilo.