Zodpovedné posolstvá ľudí zajímajú

3.5.2012

Ilustračné foto SITA/AP BRATISLAVA 27. apríla (WEBNOVINY) – Spoločnosť SABMiller Europe zverejnila svoju prvú monitorovaciu správu o posolstvách k zodpovednému pitiu. (PZP)

Brusel, 18.apríla 2012 – SABMiller Europe po prvýkrát realizovala nezávislý transparentný monitoring, ktorý hodnotí, ako spoločnosť dodržiava svoj záväzok umiestniť posolstvá k zodpovednému pitiu (PZP) na balenia a v reklamnej komunikácii.

Správa poukazuje na vysokú úroveň dodržiavania v oboch smeroch – v reklame i na baleniach. Výsledky monitoringu preukázali, že každá reklamná kampaň (nová i opakujúca sa), ktorá bežala na produkty spoločnosti SABMiller v období medzi júlom 2011 a januárom 2012, dosiahla celkovú úroveň dodržiavania PZP 98%.

Z 830 produktov, ktorých sa týkal záväzok spoločnosti SABMiller, malo 610 produktov PZP spoločnosti SABMiller a 199 výrobkov obsahovalo priemyselne navrhnutú PZP, čím sa celková úroveň dodržiavania dostala na úroveň 97,47%.

Až 41% respondentov tvrdilo, že si všimlo prítomnosť PZP a vedeli si spontánne spomenúť aspoň na jeden oznam. Percento podporenej znalosti PZP bolo omnoho vyššie. Vo väčšine krajín odpovedalo na otázku, či už niekedy počuli alebo videli PZP, kladne viac ako 73% respondentov.

Spomínaná monitorovacia aktivita preukazuje fakt, že sa spoločnosť skutočne zaviazala poskytovať spotrebiteľom dôležité informácie o konzumácii alkoholu. Tiež to potvrdzuje prísľub spoločnosti SABMiller pravidelne reflektovať očakávania spotrebiteľov a priority tvorcov týchto zásad participovať na hľadaní nových spôsobov ako zamedziť nadmernému užívaniu alkoholu.

Nevýrazne oznamy

Tento monitoring odhalil niektoré nedostatky pri použití posolstiev. Niektoré oznamy na vytlačených marketingových materiáloch neboli dostatočne výrazné a spoločnosť SABMiller aj naďalej pracuje na spresnení pokynov ako aplikovať svoj záväzok v tlačových médiách.

Hodnotenie dodržiavania záväzku realizovali v druhej polovici roku 2011 nezávislé tretie strany (spoločnosti Ebiquity a KPMG) na vzorke z najdôležitejších európskych trhov spoločnosti SABMiller: Česká republika, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko (Kanárske ostrovy) a Veľká Británia.

Správa sledovala dobrovoľný záväzok spoločnosti SABMiller, ktorý sa týka Európskeho fóra o alkohole a zdraví, rozvíjať PZP v troch kľúčových oblastiach: pitie mladistvých, tehotných žien a alkohol za volantom.

Spoločnosť SABMiller ako zakladajúci člen Európskeho fóra a alkohole a zdraví urobila viacero prísľubov, ktoré sa týkajú zodpovedného pitia alkoholu a reklamy. Odrádzať od nezodpovedného pitia je hlavnou z priorít spoločnosti SABMiller v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja.

Alan Clark, generálny riaditeľ SABMiller pre Európu, vo svojom komentári k správe vyhlásil: “V spoločnosti SABMiller chceme, aby si naši zákazníci vychutnali naše produkty zodpovedným spôsobom. Pivo je nápoj s nízkym obsahom alkoholu, o ktorý sa treba starať a vychutnávať si ho. Nemá sa piť neprimeraným spôsobom. Na trhoch, kde pôsobíme, často a aktívne spolupracujeme s odborníkmi na zdravie, mimovládnymi organizáciami a so súdnymi orgánmi a políciou. Takto podporujeme zodpovedné pitie a bojujeme s nadmerným užívaním alkoholu. Umiestňovanie posolstiev na našich produktoch a v marketingovej komunikácii sa stalo v našej spoločnosti bežným postupom. Sme radi, že sa tieto posolstvá dostanú k miliónom zákazníkov a pripomínajú im, že naše pivo nie je pre ľudí vo veku nižšom ako povoľuje zákon, pre vodičov alebo tehotné ženy.“

Martin Šimko, autor článku
Martin Šimko

Autor je marketingový riaditeľ maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o. Pracuje ako projektový manažér internetových stránok o poistení a riešení online poistenia.

Zobraziť články >