Drukos poisťovňa

drukosDrukos bola poisťovňa patriaca rovnomennej finančnej nebankovej skupine. Po krachu materskej firmy bola poisťovňa donútená vzdať sa klientov v prospech poisťovne Tatra.

Chcem sa poradiť o Poisťovni Drukos