Home

Nachádzate sa tu

Mám škodu na vozidle následkom havárie alebo živelnej udalosti, mám dojednané havarijné poistenie, tretej osobe škoda nevznikla

1. Ak je niekto zranený, poskytnite mu prvú pomoc a privolajte lekára - Záchranná služba ☎155 alebo Integrovaný záchranný systém ☎ 112.
2. V prípade zranenia alebo ak hmotná škoda presiahla desaťnásobok minimálnej mzdy, privolajte dopravnú políciu ☎ 158.
3. Ak si to situácia vyžaduje, volajte hasičov - Požiarna a záchranná služba ☎ 150 alebo Integrovaný záchranný systém ☎112.
4. V prípade, že máte škodu na vozidle a máte dojednané havarijné poistenie, pričom žiadna škoda tretej osobe nevznikla, budete si uplatňovať nárok zo svojho havarijného poistenia. V takom prípade máte nárok na plnenie z poisťovne vo výške obvyklej ceny práce za opravu, a tiež cenu nových náhradných dielov. Toto platí pri škode, pri ktorej cena opravy neprevýši trhovú cenu vozidla v okamihu poistnej udalosti - parciálna škoda. V prípade väčšej škody ako je trhová cena, kedy už nie je ekonomicky rozumné vozidlo opravovať, hovoríme o totálnej škode. Vtedy Vám poisťovňa vyplatí trhovú (časovú, obecnú) cenu vozidla, zníženú o odpočítateľné zvyšky a dohodnutú spoluúčasť.

Kontakty na asistenčné služby poisťovní
Poisťovňa Asistenčná služba pre PZP  Telefónne číslo
Allianz - Slovenská poisťovňa Mondial Assistance +421.2.529 33 112
AXA pojištovna AXA ASSISTANCE +421 2 2929 2929
ČSOB Poisťovňa AXA ASSISTANCE +421 2 482 488 00
Generali Slovensko poisťovňa EUROPE ASSISTANCE

0800 111117 zo Slovenska
421 2 58576666 zo zahraničia

Genertel poisťovňa EUROPE ASSISTANCE

0850 555555 zo Slovenska
+421 2 32784284  zo zahraničia

Groupama poisťovňa Asistenčná služba ASA  +421 2 20854854
KOMUNÁLNA poisťovňa Global Assistance

0850 111 566 zo Slovenska
+421 2 52 62 72 82 zo zahraničia

KOOPERATIVA poisťovňa Global Assistance

0850 111 577 zo Slovenska
+421 2 63532236 zo zahraničia

QBE poisťovňa QBE Insurance +421 2 44453097
UNIQA poisťovňa UNIQA Assistance

18124 na Slovensku
+421 2 68249211 zo zahraničia

Wüstenrot poisťovňa Asistenčná služba ASA  +421 2 57889902