Mám škodu na vozidle následkom havárie alebo živelnej udalosti, mám dojednané havarijné poistenie, tretej osobe škoda nevznikla

 1. Ak je niekto zranený, poskytnite mu prvú pomoc a privolajte lekára – Záchranná služba ☎155 alebo Integrovaný záchranný systém ☎ 112.
 2. V prípade zranenia alebo ak hmotná škoda presiahla desaťnásobok minimálnej mzdy, privolajte dopravnú políciu ☎ 158.
 3. Ak si to situácia vyžaduje, volajte hasičov – Požiarna a záchranná služba ☎ 150 alebo Integrovaný záchranný systém ☎112.
 4. V prípade, že máte škodu na vozidle a máte dojednané havarijné poistenie, pričom žiadna škoda tretej osobe nevznikla, budete si uplatňovať nárok zo svojho havarijného poistenia. V takom prípade máte nárok na plnenie z poisťovne vo výške obvyklej ceny práce za opravu, a tiež cenu nových náhradných dielov. Toto platí pri škode, pri ktorej cena opravy neprevýši trhovú cenu vozidla v okamihu poistnej udalosti – parciálna škoda. V prípade väčšej škody ako je trhová cena, kedy už nie je ekonomicky rozumné vozidlo opravovať, hovoríme o totálnej škode. Vtedy Vám poisťovňa vyplatí trhovú (časovú, obecnú) cenu vozidla, zníženú o odpočítateľné zvyšky a dohodnutú spoluúčasť.
  Kontakty na asistenčné služby poisťovní
  PoisťovňaAsistenčná služba pre PZPTelefónne číslo
  Allianz – Slovenská poisťovňaMondial Assistance+421.2.529 33 112
  AXA pojištovnaAXA ASSISTANCE+421 2 2929 2929
  ČSOB PoisťovňaAXA ASSISTANCE+421 2 482 488 00
  Generali Slovensko poisťovňaEUROPE ASSISTANCE0800 111117 zo Slovenska
  421 2 58576666 zo zahraničia
  Genertel poisťovňaEUROPE ASSISTANCE0850 555555 zo Slovenska
  +421 2 32784284 zo zahraničia
  Groupama poisťovňaAsistenčná služba ASA+421 2 20854854
  KOMUNÁLNA poisťovňaGlobal Assistance0850 111 566 zo Slovenska
  +421 2 52 62 72 82 zo zahraničia
  KOOPERATIVA poisťovňaGlobal Assistance0850 111 577 zo Slovenska
  +421 2 63532236 zo zahraničia
  QBE poisťovňaQBE Insurance+421 2 44453097
  UNIQA poisťovňaUNIQA Assistance18124 na Slovensku
  +421 2 68249211 zo zahraničia
  Wüstenrot poisťovňaAsistenčná služba ASA+421 2 57889902
Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.