Home

Nachádzate sa tu

Nezaplatil(a) som poistné za povinné zmluvné poistenie vozidla?

Keď nezaplatíte poistné za povinné zmluvné poistenie motorového vozidla (PZP), poistenie zaniká po uplynutí 1 mesiaca od jeho splatnosti.

Podľa zákona o PZP, po zániku poistnej zmluvy pre nezaplatenie poistného musíte ihneď uzavrieť nové PZP v ktorejkoľvek poisťovni.