Nezaplatil(a) som poistné za povinné zmluvné poistenie vozidla?

Keď nezaplatíte poistné za povinné zmluvné poistenie motorového vozidla (PZP), poistenie zaniká po uplynutí 1 mesiaca od jeho splatnosti. Napr. poistné je splatné 15.5., nezaplatíte poistné, preto 15.6. poistenie zaniká.

Niektoré poisťovne (napr. KOOPERATIVA a KOMUNÁLNA poisťovňa) majú v poistnej zmluve o PZP priamo vo všeobecných poistných podmienkach ustanovenie, ktoré hovorí, že keď je poistné platené v splátkach, poistenie zaniká pre nezaplatenie poistného po 1 mesiaci od dátumu splatnosti poslednej splátky prislúchajúcej k danému poistnému obdobiu, pričom poistné obdobie je technický rok (v minulosti aj kalendárny rok). Napr. poistná zmluva PZP za ročné poistné 100 € bola uzavretá so začiatkom poistenia 15.5.2017 so štvrťročnými splátkami po 25 €, splatnými 15.5.2017, 15.8.2017, 15.11.2017, 15.2.2018, atď. Keďže poistné obdobie je 1 technický rok, čiže od 15.5.2017 do 14.5.2018, mesačná lehota pre zaplatenie poslednej štvrťročnej splátky vyprší 15.12.2017. Až keď v tento deň nebude mať poisťovňa zaplatených celých 100 €, poistná zmluva spadne do storna pre nezaplatenie poistného.

Podľa zákona o PZP, po zániku poistnej zmluvy pre nezaplatenie poistného musíte ihneď uzavrieť nové PZP v ktorejkoľvek poisťovni. Ak sa nepoistíte, hrozí vám pokuta z príslušného okresného úradu od 16,60 € do 3.319 €.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.