Home

Nachádzate sa tu

Poistenie elektroniky

Poistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvámZariadenia a prístroje informačnej, oznamovacej, lekárskej techniky a ostatné elektrotechnické a elektronické zariadenia a prístroje je možné poistiť proti všetkým nebezpečenstvám.
 


Potrebujete poradiť s poistením elektroniky? Volajte!

0948 117707 

alebo vyplňte dotazník pre poistenie elektroniky,   

pošlite nám ho e-mailom na adresu elektronicke@poistenie.sk

a my vám spracujeme ponuku do 2 pracovných dní.


Poistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám

Poistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám kryje náhle, nepredvídateľné a náhodné poškodenie alebo zničenie elektronického zariadenia, preukázateľne spôsobené vonkajšími vplyvmi, a to najmä:

- chyba, nedbanlivosť alebo nešikovnosť obsluhy
- skrat, prepätie, indukcia účinkom blesku, chyba izolácie
- zosuv alebo pokles pôdy, zrútenie skál, zemín alebo lavíny
- povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, mráz alebo ľad
- voda vytekajúca z vodovodných zariadení
- požiar, úder blesku, výbuch, náraz alebo zrútenie lietadla (FLEXA)
- krádež vlámaním alebo lúpež

Keďže poistenie sa vzťahuje na všetky riziká, existuje celý rad výluk, ktorým je potrebné venovať pozornosť ešte pred uzavretím poistenia. Obyčajne sa nepoisťuje napríklad programové vybavenie elektronického zariadenia.

Územná platnosť v poistení elektroniky

Podľa povahy a spôsobu používania poisťovaných zariadení sa poistenie elektroniky dojednáva dvomi spôsobmi:

- na jednom mieste poistenia (adrese rizika) pre stacionárnu elektroniku, napr. telefónna ústredňa, počítačová sieť, serverovňa

- s územnou platnosťou Slovenská republika alebo Európa pre prenosnú elektroniku, napr. fotografické a optické prístroje, geodetické meracie prístroje, prenosné počítače a podobne.