Poistenie elektroniky
Načítava sa...
Poistenie elektroniky

Poistenie elektroniky

Zariadenia a prístroje informačnej, oznamovacej, lekárskej techniky a ostatné elektrotechnické a elektronické zariadenia a prístroje je možné poistiť proti všetkým nebezpečenstvám.
Poistenie elektroniky ochráni vaše elektronické prístroje proti všetkým nebezpečenstvám - proti rozbitiu, prepätiu, nešikovnosti obsluhy, neodbornému zásahu, krádeži a živelnej udalosti.
Poraďte sa s nami

Poistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám

Poistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám kryje náhle, nepredvídateľné a náhodné poškodenie alebo zničenie elektronického zariadenia, preukázateľne spôsobené vonkajšími vplyvmi, a to najmä:
 • chyba, nedbanlivosť alebo nešikovnosť obsluhy
 • skrat, prepätie, indukcia účinkom blesku, chyba izolácie
 • zosuv alebo pokles pôdy, zrútenie skál, zemín alebo lavíny
 • povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, mráz alebo ľad
 • voda vytekajúca z vodovodných zariadení
 • požiar, úder blesku, výbuch, náraz alebo zrútenie lietadla (FLEXA)
 • krádež vlámaním alebo lúpež
Keďže poistenie sa vzťahuje na všetky riziká, existuje celý rad výluk, ktorým je potrebné venovať pozornosť ešte pred uzavretím poistenia. Obyčajne sa nepoisťuje napríklad programové vybavenie elektronického zariadenia.

Územná platnosť v poistení elektroniky

Podľa povahy a spôsobu používania poisťovaných zariadení sa poistenie elektroniky dojednáva dvomi spôsobmi:
 • na jednom mieste poistenia (adrese rizika) pre stacionárnu elektroniku, napr. telefónna ústredňa, počítačová sieť, serverovňa
 • s územnou platnosťou Slovenská republika alebo Európa pre prenosnú elektroniku, napr. fotografické a optické prístroje, geodetické meracie prístroje, prenosné počítače a podobne.

Škody pri poistení elektroniky

 • Kamerový systém vo výrobnom podniku bol poškodený búrkou, ale za živelnú udalosť to nemohla poisťovňa uznať, pretože priamy úder blesku do poisteného majetku nebol preukázaný. Podľa záznamov úradov bola búrka zaznamenaná v tejto lokalite a v jej dôsledku vzniklo prepätie v sieti, čím sa poškodil bezpečnostný kamerový systém. Výška škody 4 300 € bola uznaná a likvidovaná z poistenia elektroniky.
 • Manažér firmy má počas služobnej cesty zaparkované motorové vozidlo pri motoreste na diaľnici a počas obeda sa mu zlodej vláme do kufra auta a odcudzí prenosný počítač (notebook) v hodnote 1 500 €. Privolaná polícia vyhotoví zápis a prijme trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Poisťovňa vyplatí plnenie 1 200 € po odrátaní spoluúčasti.
 • Zememerač sa pošmykne na zľadovatelom povrchu terénu a pritom zrúti geodetický prístroj za 40 000 €. Poškodený prístroj v opravovni skontrolujú a vyčíslia cenu opravy na 15 600 €. Išlo o poisťovňou uznanú škodu, ktorú poisťovňa preplatí.
 • Pacient u zubára sa zľakne a vyrazí lekárovi z ruky röntgenovú sondu, ktorá spadne na zem. Elektronický obvod v sonde je zničený, oprava stojí 8 000 €.