Home

Nachádzate sa tu

Poľnohospodárske poistenie

Poľnohospodárske poistenieFarmári si poisťujú svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok, stroje, vozidlá a zodpovednosť za škodu rovnako ako iní podnikatelia. Vzhľadom na špecifický charakter svojej činnosti si môžu poisťovať aj riziká, spojené s rastlinnou a živočíšnou výrobou.


Poraďte sa s nami o poľnohospodárskom poistení!

0948 117707 

alebo nám napíšte e-mail na adresu agro@poistenie.sk

a my sa vám čím skôr ozveme.


Poistenie plodín

Poistenie plodín je proti požiaru, vymrznutiu, víchrici a krupobitiu, povodni a záplave, zrúteniu skál a zeminy, 

Čo je predmetom poistenia plodín?

Predmetom poistenia plodín sú škody na úbytku úrody na konkrétnej parcele. Poisťujú sa plodiny:
- plodiny pestované na ornej pôde - pšenica, kukurica, repka olejná, atď.
- ovocie 
- ostatné plodiny - tabak, vinič, chmeľ, liečivé rastliny, atď.

Poistenie hospodárskych zvierat

Poistenie hospodárskych zvierat sa vzťahuje na škody, ktoré vzniknú úbytkom na poistenom chove v dôsledku nebezpečenstiev, dojednaných v poistnej zmluve. Poisťuje sa hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, hydina, králiky, kone, norky, muflóny, daniele, jelene, bažanty, atď.

Poistenie hromadných škôd na hospodárskych zvieratách 

Poistenie hospodárskych zvierat pre prípad hromadných škôd kryje prípady:
- živelné udalosti
- nákazy hospodárskych zvierat a hydiny
- hromadné infekčné choroby prenosného charakteru
- prúd a otrava

Poistenie jednotlivých škôd na hospodárskych zvieratách

Poistenie hospodárskych zvierat pre prípad jednotlivých škôd je pripoistenie k poisteniu hromadných škôd. 
- úraz
- pôrodná škoda
- akútna choroba (neinfekčná)