Ako si poistiť hypotéku proti platobnej neschopnosti?

Môj dom, môj hrad, hovoria Angličania. Ľudia prirodzene túžia po vlastnom bývaní. V dnešnej konzumnej spoločnosti je normálne, že sa zadĺžime až po uši na 30 rokov, aby sme si mohli obstarať byt alebo dom. Kým sme mladí, slušne zarábame, sú banky pomerne ochotné nám pomôcť vybudovať si šťastný domov, kde budeme vychovávať deti.

Nech nás všetci svätí ochraňujú, keď ochorieme alebo stratíme prácu a nebudeme schopní splácať mesačné splátky. Vtedy si banka chráni svoje záujmy a nastupuje vyjednávanie o náhradných splátkových kalendároch, pokutách a dodatočných poplatkoch, v krajnom prípade si banka uplatní záložné právo, ľudovo povedané, zhabe vám strechu nad hlavou a vyhodí vás na dlažbu.

Popri záväzkoch by zodpovedný človek mal myslieť aj na neželané životné situácie, kedy nebude schopný tieto záväzky plniť. Nešťastné udalosti ako smrť, choroba, invalidita či úraz alebo strata zamestnania môžu a nemusia prísť. Ide o riziká, ktoré majú konkrétne finančné dôsledky a je ich možné analyzovať a vypočítať metódami poistnej matematiky.

Banky väčšinou vyžadujú od klienta pri vyšších požičaných sumách okrem ručenia nehnuteľnosťou len poistenie pre prípad smrti. Podľa skúseností poisťovní je však riziko smrti na poslednom mieste spomedzi dôvodov neschopnosti klienta splácať hypotéku. Omnoho častejšie sú iné dôvody. Ako si správne poistiť hypotéku alebo stavebný úver proti neschopnosti splácať? 

Možné riziká si vysvetlime na príklade hypotéky vo výške 100 000 € na dobu splatnosti 30 rokov. Pri úrokovej sadzbe 4,5% a započítaní poplatkov môže byť výška mesačnej splátky okolo 500 €.

1. Poistenie pre prípad smrti

V prvých rokoch sa väčšina splátky spotrebuje na úroky, preto z istiny veľmi neubúda. Ekonomicky najrozumnejšie je uzavrieť poistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou (rizikové poistenie úveru). Poistná suma klesá spolu so zostatkom dlžnej sumy.

2. Poistenie invalidity

V prípade vážnej choroby alebo úrazu vám Sociálna poisťovňa prizná plnú invaliditu (nad 70%) podľa predpisov o sociálnom zabezpečení. Súkromné poistenie dočasnej invalidnej renty by ste si mali dojednať na poistnú sumu – ročný dôchodok vo výške 12-násobku mesačnej splátky úveru, v našom prípade 12 x 500 = 6000 €. Toto poistenie nie je z najlacnejších, preto odporúčame skrátiť poistnú dobu napríklad na polovicu doby splatnosti hypotéky, čím sa výrazne zníži cena.. Pomerne veľa ľudí spláca hypotéku predčasne.

3. Poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti

V prípade PN-ky by malo denné odškodné kompenzovať pomernú časť mesačnej splátky, napr. v prípade zamestnanca 500 / 20 = 25 €. Tu je dobré sa pozrieť aj na poistné podmienky jednotlivých poisťovní, pretože niektoré plnia PN-ku len do 6 mesiacov, niektoré aj 500 dní.

4. Poistenie pre prípad nezamestnanosti

Je dosť diskutabilné, komu sa toto poistenie oplatí a komu nie. Napr. dopravný pilot alebo dobrý murár sú nedostatkové profesie. Keď náhodou títo ľudia stratia prácu kvôli tomu, že ich podnik skrachuje, ihneď si nájdu novú, možno ešte lepšie platenú prácu. Na ich mieste by som sa proti nezamestnanosti nepoisťoval. Keď však stratí prácu podnikový psychológ v malom meste na východnom Slovensku alebo úradník zo zrušeného úradu, nájsť prácu môže byť problém. V takom prípade by som odporúčal uvažovať o poistení.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >