Čeľjabinský meteorit

Asteroid vstupujúci do atmosféry si vyžiadal v oblasti Čeľjabinsk už viac ako 1000 zranených. Je možné, že ide o jav súvisiaci s dnešným preletom asteroidu 2012 DA 14 okolo Zeme. Okrem toho spôsobil aj množstvo škôd na majetku, ktoré zatiaľ neboli vyčíslené.
Táto udalosť nám pripomína, že na nás neustále padajú kamene a občas sa stáva aj poistná udalosť. Na Zem ročne dopadne podľa odhadov od 37 000 do 78 000 ton materiálu z vesmíru. Keď berieme do úvahy iba meteority s veľkosťou od 10 gramov až jeden kilogram, pohybujeme sa niekde medzi 18 000 až 84 000 dopadmi ročne.
Podobné situácie neobchádzajú ani Slovensko. Príkladom je prípad z roku 2010 z Košíc. Tu však nemáme záznamy, že by spôsobil škody.

 

 

Na internete sa objavuje samozrejme aj množstvo klamlivých správ, ako je napríklad tá o zničení strechy na čeľjabinskej zinkovni. Túto škodu podľa Jána Svoreňa z Astronomického ústavu SAV daný meteorit spôsobiť nemohol.

Máte poistku proti pádu meteoritu?
V Rusku okrem zranenených vzniklo množstvo škôd na majetku. Tlaková vlna vybila okná v celom meste a okolí. Kvôli rozbitým oknám museli dokonca pozatvárať školy a poslať deti domov. Zničených bolo aj množstvo áut.
Otázkou je, či by v prípade podobnej udalosti u nás plnili poisťovne vzniknuté škody. Odpoveďou je nasledujúca tabuľka.

Poisťovňa

Produkt

Poistné krytie

Podmienky

Allianz – Slovenská poisťovňa

Môj domov – poistenie domu a domácnosti

Áno

Pád predmetov – pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poškodených poistených vecí, ktoré má znaky voľného pádu spôsobeného zemskou gravitáciou

Výbuch – náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár (explózia).

Allianz – Slovenská poisťovňa

KASKO poistenie motorových vozidiel – Moje auto

Áno

Pád predmetov: pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, ktorý má znaky voľného pádu spôsobeného zemskou gravitáciou. Za pád sa nepovažuje pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov zapríčinený akoukoľvek ľudskou činnosťou.

KOOPERATIVA poisťovňa

Poistenie majetku občanov

Áno

Poistenie sa vzťahuje na hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, bližšie určený a špecifikovaný v poistnej zmluve alebo jej prílohách, ktorý nie je vylúčený v týchto VPPMO 108 alebo v príslušných ZD.

KOOPERATIVA poisťovňa

Havarijné poistenie EUROKASKO

Áno

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie MV alebo jeho obvyklej výbavy náhodnou poistnou udalosťou, s výnimkou krádeže alebo lúpeže MV a výluk vyslovene uvedených v príslušných VPP, OPP alebo v týchto zmluvných dojednaniach

Generali Slovensko

Havarijné poistenie AUTOŽOLÍK

Áno

Živelná udalosť

– Výbuch

– Pád stromov, stožiarov a iných predmetovm ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého súboru ako poškodená vec

Generali Slovensko

Poistenie bývania DOMino

Áno

Pád predmetov: pohyb telesa, ktorý má znaky voľného pádu, napr. stromov, stožiarov, atď.

Výbuch: náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúcej v rozpínavosti plynov alebo pár (veľmi rýchla chemická reakcia nestabilnej sústavy). Za výbuch tlakovej nádoby (kotla, potrubia a pod.) so stlačeným plynom alebo parou sa považuje roztrhnutie jej stien v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom a vnútrom nádoby. Ak dôjde vo vnútri nádoby k výbuchu chemickou reakciou, tak je tým vzniknutá škoda na nádobe považovaná za výbuch, aj keď jej steny nie sú roztrhnuté

Uniqa poisťovňa

Domov a Šťastie

Áno

Poistené sú škody spôsobené:

a) požiarom, priamym úderom blesku, výbuchom;

b)  pádom alebo nárazom vzdušných alebo kozmických telies alebo satelitov, ich častí, prípadne nákladu

Uniqa poisťovňa

Havarijné poistenie KASKO

Áno

Pád predmetov – pád stromov, stožiarov a iných predmetov – pohyb telesa, majúci znaky pádu s deštruktívnymi účinkami

Výbuch – náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúcej v rozpínavosti plynov alebo pár (veľmi  rýchla chemická reakcia nestabilnej sústavy).

Takéto udalosti sa síce stávajú veľmi zriedka, avšak je dobré žiť s vedomím, že aj táto škoda by bola krytá. Jedinou podmienkou je mať majetok poistený. Faktom totiž je, že viac ako polovica domov a 90% vozidiel na Slovensku nie je poistených.

Martin Šimko, autor článku
Martin Šimko

Autor je marketingový riaditeľ maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o. Pracuje ako projektový manažér internetových stránok o poistení a riešení online poistenia.

Zobraziť články >