Kto platí Betke Ciciakovej dôchodok?

Celý život pracovala ako učiteľka, keď ju posielali do penzie, nechcelo sa jej, preto vzala brigádu v plynovej kotolni. Absolvovala školenie, aby vedela dozerať na teplotu, tlak a iné parametre na budíkoch kotlov. Zodpovedná činnosť, ale nebolo to náročné, popri tom si čítala knihy, plietla svetre a takto pekne nadsluhovala až do 63 rokov veku.

Betka Ciciaková odišla do zaslúženej penzie začiatkom deväťdesiatych rokov, teraz má 85 a dostáva od štátu, pardón, od Sociálnej poisťovne 400 eur mesačne. Na tento jej životný štandard si nič nenasporila, ako si možno sama namýšľa, veď celý život jej strhávali nemalé percentá z jej mzdy za statočnú prácu.

Sociálna poisťovňa je verejnoprávna (nie štátna!) inštitúcia, ktorá pravidelne každý mesiac vyzbiera od zarábajúcich obyvateľov povinné odvody a tieto potom prerozdeľuje súčasným poberateľom dôchodkov. Tragédiou by bolo už len to, že jedna ruka peniaze berie a druhá ruka tie isté peniaze dáva, lenže skutočnosť je ďaleko horšia. To, čo jedna ruka vyzbiera, stačí druhej sotva na uspokojenie dvoch tretín zákonných nárokov dôchodcov. Tento jav je nezvratný a problém sa bude rokmi prehlbovať, pretože dôchodcov bude čoraz viac v pomere k platiteľom odvodov.

My všetci prispievatelia sme schopní zabezpečiť pani Betke každý mesiac len 260 €, zvyšných 140 € do 400-eurového dôchodku jednoducho chýba. Má sa pani Betka Ciciaková obávať o peniaze?

Sociálna poisťovňa vezme peniaze z iných fondov, ktoré sú prebytkové – fond invalidného poistenia, fond nemocenského poistenia a fond nezamestnanosti a hlavne je dotovaná daňovými poplatníkmi, čiže my všetci sa na chýbajúcom schodku podieľame. Jednoducho vláda posiela naše peniaze zo štátneho rozpočtu. Principiálne je to nesprávne a nemorálne, dovolím si povedať až ekonomicky nezmyselné.

Čo sa stane v prípade, že pani Betka bude žiť ešte 10 rokov a súčasný trend „doplácania“ na dôchodky z 1. piliera sa nezmení? Štruktúra tvorby dôchodku pani Betky sa otočí. Naozaj budeme musieť väčšinu dôchodku pani Betky Ciciakovej dotovať? Fond dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne bude schopný pokryť len 140 €. Odkiaľ vezmeme zvyšných 260 € na doplatenie do sľúbenej výšky?

Po roku 2040 bude situácia úplne neudržateľná. Na starobný dôchodok 1 dôchodcu bude pracovať a odvádzať povinné odvody 1 prispievateľ – zamestnanec alebo živnostník.

Riešením je nespoliehať sa len na 1. pilier a využiť súčasné otvorenie 2. piliera, aby aspoň časť penzie vytvorená z povinných odvodov bola financovaná zo skutočných nasporených peňazí, nielen na základe akejsi spolupatričnosti na spoločenskej úrovni a sľubov politických garnitúr. Politici majú krátky život a s každými ďalšími voľbami sa tvária, že minulosť sa ich netýka a necítia zodpovednosť za svoje zlé rozhodnutia.

Pani Betka Ciciaková už nemá na výber, ale každý zarábajúci zamestnanec alebo živnostník môže teraz vstúpiť do 2. piliera, ak v ňom už nie je. Toto platí aj pre ľudí, ktorí už kedysi vystúpili a chcú svoj omyl napraviť. Máte čas do polovice júna 2015. Robí sa to jednoducho – uzavriete zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení

Zdroj obrázku: Profimedia

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >