Najlepšie poistenie pre dieťa

Poisťovne ponúkajú pre deti rôzne poistné balíčky – Dukátik, Farbička, Lienka, Kamarát Snoopy, Včielka a iné. Sú v nich namiešané rôzne krytia, čo by povedzme pred 15 rokmi boli nemysliteľné. Úrazové poistenie na vysoké sumy, poistenie kritických chorôb, chirurgického zákroku, hospitalizácie, invalidity, to všetko v kombinácii s investičným životným poistením.

Rodičia, starí rodičia, tety a strýkovia sa snažia dieťaťu skrze poistenie nasporiť peniaze na štart do života. Produkty sú teda zaobalené aj do sympatických názvov ako poistenie vena alebo poistenie študijných nákladov. Všetci predsa chceme, aby deti mali svetlú budúcnosť.

Poistenie je sprevádzané poplatkami, vysokými nákladmi a zaťažené rôznymi odvodmi, čo musia poisťovne odvádzať štátu, v konečnom dôsledku to všetko platí poistník. Medzi poisťovňami sú v tomto smere významné rozdiely, ktoré by si mal všímať každý záujemca o poistenie svojich ratolestí a nepodpisovať poistnú zmluvu „stoj čo stoj“.

Dieťa spravidla nezarába peniaze, preto jeho prípadná ujma na zdraví nie je pre domácnosť významným narušením finančnej stability, s výnimkou vážnej choroby s potrebou celodennej starostlivosti. Príjem domácnosti väčšinou zabezpečujú rodičia svojou prácou. Preto najlepšie poistenie pre dieťa vedie cez poistenie jeho živiteľa, čiže dospeláka, čo sa o dieťa stará. K tomu je možné pripoistiť aj riziká, týkajúce sa dieťaťa.

Ako si teda vybrať správne riešenie? Mali by ste zohľadniť najmä tieto zásady:

  • Dohodnite si schôdzku s kvalifikovaným poisťovacím agentom, ktorý pracuje pre viac poisťovní. Výber finančného agenta by mal predchádzať výberu poistenia. Ak žiadneho nemáte, my vám pomôžeme, stačí vyplniť formulár.
  • Dôkladne si premyslite a napíšte svoje poistné potreby s ohľadom na svoje príjmy, pravidelné výdavky domácnosti, záväzky (hypotéka, spotrebné úvery), riziká v práci a pri športovej činnosti. Analýza potrieb je pre poistné riešenie kľúčová.
  • Uvedomte si, že dieťa bude odkázané na váš príjem najmenej do veku 20 a možno až 25 rokov, preto by ste mali ako jeho živiteľ(ka) nastaviť poistenie svojej osoby na primeranú poistnú sumu pre prípad smrti a invalidity.
  • Ak je dieťa nadané a predpokladáte jeho štúdium na vysokej škole, mali by ste sporiť prostredníctvom akciových alebo indexových podielových fondov, pretože investičné životné poistenie je väčšinou predražené a úroky na účtoch v banke sú príliš nízke, často nedosahujú ani infláciu. Podielové fondy s vysokým výnosom môžu byť efektívnym nástrojom na vytvorenie „študijného fondu“.
  • Ak dieťa športuje alebo tancuje balet, malo by mať poriadne úrazové poistenie pre prípad trvalých následkov, hospitalizácie po úraze a bolestné.
  • Ak dieťa často cestuje, nezabudnite na cestovné poistenie, najlepšie prostredníctvom celoročnej karty, s dôrazom na poistenie liečebných nákladov v zahraničí a pripoistenie zodpovednosti za škodu, čo sú dve najdôležitejšie zložky cestovného poistenia.
  • Po analýze potrieb vyberajte s agentom vhodný produkt od dobrej poisťovne. Nie je dôležité len čo kupujete, ale aj od koho kupujete. Sú už u nás známe prípady, že životná poisťovňa skrachovala. Je rozumné sa orientovať na niektorú slovenskú dcéru veľkej medzinárodnej poisťovne.
  • Ak nie ste odborník na poistnú matematiku alebo finančné plánovanie, je zložité porovnať ceny poistných produktov, túto úlohu by mal splniť váš finančný agent.
  • Poriadne si preštudujte poistné podmienky, najmä výluky z krytia. Ak máte možnosť, dajte si kompletný návrh poistnej zmluvy skontrolovať právnikovi. Ak nemáte advokáta, mali by ste mať poistenie právnej ochrany rodiny, právnik z poisťovne vám zmluvu pozrie.
  • Nepodpisujte nič, čomu nerozumiete, všetko si najskôr dajte vysvetliť.

Vyzerá to zložito, ale oplatí sa výberu poistenia venovať dostatok času a energie, pretože ide o beh na dlhú trať a konečné riešenie by malo byť výsledkom starostlivého plánovania.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >