Patálie s prasknutým čelným sklom

Idete po diaľnici, vyletí skala, náraz do čelného skla je sprevádzaný tupým zvukom. Hľadáte a objavíte malú bodku, ktorá sa dá za lacný peniaz zaliať v špecializovanom servise. Bodové poškodenie čelného skla je možné opraviť do veľkosti dvojeurovej mince, pričom poloha bodového poškodenia nesmie byť v zornom poli vodiča a do vzdialenosti 5 cm od okraja okna. V horšom prípade do rána z malej bodky rozkvitne pavučina alebo sa bodka rozšíri na 30 – centimetrovú prasklinu. Vtedy už musíte riešiť výmenu čelného skla.

Ako mi povedali v servise – kedysi úlohou čelného skla automobilu bolo zabrániť, aby vám vietor nenafúkal muchy do úst a do očí alebo aby ste nezmokli. Dnes čelné sklo slúži ako konštrukčná súčasť vozidla, jeho výmena musí teda spĺňať aj pevnostné parametre. Musíte počkať pre istotu aspoň 12 hodín, aby stvrdlo lepidlo. V čelnom skle býva pri lepších autách aj dažďový senzor a systém vyhrievania.

Bez havarijného poistenia musíte výmenu čelného skla financovať z vlastného vrecka, prípadne dokázať, že za škodu je zodpovedný niekto cudzí, čo ju zavinil, napr. pred vami idúce motorové vozidlo. Toto dokázať je veľmi problematické a poisťovne sú voči podobným tvrdeniam právom podozrievavé, pretože údajne až každá štvrtá škoda na motorovom vozidle sa týka rozbitého čelného skla.

Ak máte havarijné poistenie auta, ste presvedčený(á), že vám žiadne ďalšie nebezpečenstvo nehrozí, kým sa nepozriete na výšku dohodnutej spoluúčasti vo svojej poistnej zmluve. Málokto má dnes nulovú spoluúčasť, väčšinou býva 5%, najmenej však 165 €. Ak výmena čelného skla stojí obvykle 300 až 700 € podľa konkrétnej značky a modelu auta a cien práce v opravovni, môžete si smelo odrátať pätinu až polovicu škody, čo budete znášať na vlastný vrub.

Ak ste jeden z mála poistených s nulovou spoluúčasťou pri rozbití skla, môžete si gratulovať, celú opravu zaplatí poisťovňa. Samozrejme, musíte škodu riadne oznámiť a riadiť sa pokynmi poisťovne.

Ani v tomto prípade však patálie s rozbitým čelným sklom nekončia – zostáva problém s nálepkami. Na 4 – ročnom a staršom vozidle máte nalepenú kontrolnú nálepku z kontroly technického stavu vozidla a kontrolnú nálepku z emisnej kontroly. Ak často cestujete, obyčajne máte slovenskú celoročnú diaľničnú nálepku, prípadne českú „dálniční známku“ alebo rakúsku nálepku. Nepoškodené nálepky by vám mohli odborne odlepiť zo starého skla a nalepiť na nové. Čo však v prípade, že sú nálepky poškodené pri rozbití skla alebo pri neodbornom odlepení? Uvedomte si, že ide o ceninu, ktorej falšovanie je trestné a keď policajt pri cestnej kontrole zistí, že nálepka bola prelepovaná, môžete mať  opletačky alebo vyfasujete pokutu.

Ako vymeniť kontrolné nálepky o technickej kontrole a emisnej kontrole?

Kontrolné nálepky TK a EKV prípade poškodených alebo zničených kontrolných nálepiek musíte absolvovať tzv. administratívnu technickú kontrolu a administratívnu emisnú kontrolu. V staniciach technickej kontroly majú evidované záznamy o vašej emisnej kontrole, preto vydanie nových kontrolných nálepiek im nemôže robiť problém, ale táto služba je spoplatnená. Poplatok Vám poisťovňa nepreplatí z havarijnej poistky, ani zo žiadnej inej.

Opäť platí, že ak je to len trochu možné, skúste nálepky prelepiť zo starého skla na nové, ušetríte si starosti a peniaze. Keď si netrúfate vymeniť nálepky bez poškodenia, zverte to pracovníkom v autoopravovni. Mechanici vám to vedia urobiť tak, že nikto na prvý pohľad nespozná nejakú manipuláciu. Nič zlé sa nestane, pretože technickú kontrolu a emisnú kontrolu máte platnú a vozíte v aute aj osvedčenie o technickej kontrole a osvedčenie o emisnej kontrole.

Ako vymeniť diaľničnú nálepku?

Diaľničnú nálepku nemusíte kupovať novú. Slovenskú diaľničnú nálepku vám vymenia v Národnej diaľničnej spoločnosti osobne alebo môžete žiadosť poslať poštou. Vymieňa sa len ročná diaľničná nálepka, a to bezplatne. K žiadosti je nutné priložiť poškodenú starú nálepku alebo jej pozostatok, ktorý musí obsahovať jasne čitateľný kód, kontrolný kupón s napísaným evidenčným číslom vozidla, doklad o výmene čelného skla z opravovne (účet, faktúra). Stará poškodená diaľničná nálepka môže byť aj nalepená na črepine skla, keď ju neviete odlepiť. Podrobnejšie informácie nájdete na webe Národnej diaľničnej spoločnosti.

Diaľničné nálepky

Česká diaľničná nálepka – dálniční kupón alebo dálniční známka sa vymieňa na každom pracovisku Českej pošty. Je možné vymeniť len ročný diaľničný kupón za presne stanovených pravidiel a táto služba je spoplatnená sumou 70 Kč. 

Presný postup podania žiadosti stanovuje Metodiký pokyn k provádění výměn dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání  zpoplatněných pozemních komunikací v ČR

Aj po výmene diaľničnej nálepky samozrejme platí, že máte povinnosť na požiadanie polície predložiť kontrolný ústrižok s napísaným evidenčným číslom vozidla.

Lepšie to majú vymyslené Maďari, kde sa žiadne nálepky na čelné sklo ani nikde nemusia lepiť, poplatok za používanie diaľnice zaplatíte na benzínovej čerpacej stanici a diaľničná nálepka (Autópálya Matrica) je len virtuálna. Vaše vozidlo je zaregistrované v centrálnom systéme, ku ktorému majú prístup aj policajti. Pri výmene čelného skla preto žiadne starosti nehrozia.

Ak máte poškodenú diaľničnú nálepku platnú na území Rakúska, môžete sa obrátiť na Rakúsky automobilový klub ÖAMTC na území Rakúska, kde vám poskytnutnú bližšie informácie o podmienkach výmeny. Bližšie informácie sú na tel.čísle +43 0810 120 120, ako aj na internetovej stránka ÖAMTC

Vo Švajčiarsku sa môžete obrátiť na ktorúkoľvek poštu, prípadne predajné miesto nálepiek vo Švajčiarsku, kde vám poskytnú bližšie informácie o spôsobe výmeny. 

Prajem vám veľa štastia a nekonečnú trpezlivosť pri vybavovaní.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >