Podpoistenie – neprichádzajte o peniaze

Tak ako každý rok, aj tento boli povodia niektorých našich riek postihnuté povodňami. Vody sa vyliali, pivnice zatopili, ľudia nariekali, poisťovne preplácali. Teda iba tým, ktorí poistku mali uzavretú. Poistených domov, bytov alebo domácností je údajne menej ako polovica, podľa niektorých výskumov dokonca len 35%.

 

Problémy so starými poistkami

Mať uzavreté poistenie nie je všetko. Predstavte si, že ste si dom poisťovali na jeho hodnotu (napríklad 100 000 Eur) v roku 2000. Odvtedy dochádzalo každý rok k inflácii, zdražievaniu stavebných materiálov a práce. Aktuálna nová hodnota sa pohybuje niekde okolo dvojnásobku poistnej sumy. Dom je teda poistený len na polovicu svojej hodnoty.

Nielen, že by v prípade totálnej škody (napríklad zhorenie domu do tla) nahradila poisťovňa škody len do výšky dohodnutej v zmluve, ale aj v prípade čiastočnej škody (napríklad 5000 Eur pri povodni) zaplatí poisťovňa len pomernú čiastku. Čiže ak je podpoistenie 50% (nehnuteľnosť je poistená na polovicu hodnoty), zaplatí poisťovňa iba 2500 Eur.

Aby nedošlo k takémuto podpoisteniu, používa poisťovňa nástroj nazvaný indexácia. Ide o koeficient, ktorý každý rok vydáva Ústav racionalizácie v stavebníctve. Zachytáva všetky spomínané faktory a navyšuje o ne poistnú sumu a samozrejme aj poistné.

Podpoistenie

Vedomé podpoistenie

K podpoisteniu môže dôjsť aj vtedy, keď zle odhadnete hodnotu poistenej veci, alebo znížite jej hodnotu zámerne. Podpoistenie je každopádne nechcená a nevýhodná záležitosť.

Myslieť by ste mali v prvom rade na to, že ceny sa uvádzajú takzvane „nové“. Cena domu teda nie je trhová (za koľko podobný dom predáva realitka), ale znovuobstarávacia. Položte si otázku: „keby dom zhorel do tla, za koľko by som ho znovu postavil?“ Ak potrebujete odhadnúť hodnotu domu, alebo domácnosti, použite kalkulačky, napríklad na tomto webe:

Kalkulačky hodnoty domu a bytu
Kalkulačka hodnoty domácnosti
Zdroje článku:
Opoisteni.sk
Blog o poisteni
Podpoistenie

Martin Šimko, autor článku
Martin Šimko

Autor je marketingový riaditeľ maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o. Pracuje ako projektový manažér internetových stránok o poistení a riešení online poistenia.

Zobraziť články >