Poistenie psíka a mačičky

Čas dovoleniek je pred nami a vy uvažujete, že vezmete so sebou aj svojho domáceho miláčika?  Čoraz viac ľudí si nevie predstaviť dovolenku bez svojho psíka alebo mačky. Naši plnohodnotní členovia rodiny si vychutnávajú cesty za hranice oveľa častejšie ako  v minulosti. Cestovné poistenie zvierat nie je bežné, na Slovensku si svojho psíka môžete poistiť len v dvoch poisťovniach. Konkrétne cestovné poistenie pre zvieracích miláčikov na Slovensku zatiaľ nenájdete. Na trhu je dostupné poistenie psa, ktoré si môžete dojednať minimálne na poistnú dobu 12 mesiacov. 

Auto plné psov

S kombináciou pripoistení pre domácich maznáčov je to podobné ako v poistení majetku alebo v životnom poistení. Podľa vašich želaní a kombináciou jednotlivých typov pripoistení vám poisťovňa doslova ušije poistku na mieru. Psa je možné poistiť pre liečebné náklady a choroby, pre prípady úhynu alebo utratenia psa a pre zodpovednosť za škodu spôsobenú psom. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí kryje ošetrenie u veterinárneho lekára, aj  vrátane  liekov, prípadnú hospitalizáciu, či prepravu psa.  Zjednodušene, poistenie psov pokryje ich liečebné náklady, úrazy a choroby a zabezpečí pokrytie všetkých škôd, ktoré váš pes spôsobí na vašom, cudzom majetku alebo zdraví iných osôb.

Poistenie liečebných nákladov v prípade choroby psa 

Preplatenie liečebných nákladov poisťovňou sa vzťahuje pre ktoréhokoľvek veterinára na území Slovenskej republiky.

Poistenie pre prípad uhynutia alebo utratenia psa

Poistenie pre prípad úhynu alebo utratenia psa platí pre prípady choroby alebo úrazu Vášho psa, jeho otravy, nákazy a takisto aj pôrodnej škody.

Poistenie zodpovednosti za škodu, spôsobenú chovom psa

Poisťovňa preplatí škody, ktoré pes spôsobí. Medzi škody spôsobené psom, ktorého ste majiteľom, sa počíta: ublíženie na zdraví tretím osobám, škoda na majetku a následné finančné škody – ušlý zisk.

Cestujem so zvieratami

Aké podmienky musí váš pes spĺňať?

Poistné kritériá pri uzatváraní poistnej zmluvy platia aj pre psov. Dôležitými parametrami sú hmotnosť psa, jeho vek a poistná suma, na ktorú poistenie uzatvárate. Poistiť môžete akéhokoľvek psa, šľachtené plemeno alebo kríženca. Jediná výnimka je poistenie bojových plemien, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Domáce zviera musí byť pred uzavretím poistenia natrvalo označené mikročipom alebo tetovaním, ktoré zabezpečujú jeho jednoznačnú identifikáciu. Okrem toho je nutné priniesť so sebou zvierací cestovný pas (pet passport) – ktorý pes dostane automaticky po očipovaní. Vek a hmotnosť psa sú najdôležitejšími ukazovateľmi, na základe ktorých sa vyčísluje poistné. Pre uzavretie poistenia v rámci liečebných nákladov a úrazu musí poistený pes spĺňať nasledovné podmienky:

  • Mladší ako 9 rokov, pokiaľ je v hmotnostnej kategórií do 40 kg
  • Mladší ako 5 rokov, pokiaľ je v hmotnostnej kategórií nad 40 kg

Pre uzavretie poistenia v rámci úhynu a utratenia psa sa pri uzatváraní poistenia vyžaduje preukaz pôvodu psa alebo preukaz špeciálneho výcviku. Poistné krytie samozrejme závisí od typu pripoistenia, na Slovensku sa pohybuje v rozmedzí od 500 € do 1330 €

Zdroj obrázkov: sxc.hu

Lucia Kianicová, autor článku
Lucia Kianicová

Autorka je manažér pre sociálne siete. Na portáli Poistenie.sk má na starosti hlavne správu Facebooku a cestovné poistenie.

Zobraziť články >